20.10.2022 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovatelia môžu od pondelka žiadať o pomoc na zmiernenie dopadov sucha

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje výzvu
na poskytovanie pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených
nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, na
účel zmiernenia dopadov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022, zaregistrovanej
Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.60698 (2020/N).

Alokovaná suma je 50 miliónov EUR pričom maximálna kompenzácia na jedného chovateľa
(jedno IČO) je 500 000 eur (podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ
nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022).

Výzva bude otvorená desať dní a oprávnení a registrovaní žiadatelia môžu posielať svoje

žiadosti PPA
cez systém ITMS2014+

od 24. októbra 2022 do 2. novembra 2022.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Schválenú štátnu pomoc v objeme 50 miliónov EUR
vyplatíme prvýkrát vo svojej histórii ešte tento rok a chovatelia nebudú musieť čakať na
kompenzáciu sucha niekoľko rokov, ako tomu bolo v minulosti. Som rád, že
poľnohospodárom vieme aj takto pomáhať a že nová PPA funguje plnohodnotne a dobre“.
Pre výpočet výšky kompenzácie majú k dispozícii kalkulačku, ktorá umožňuje vypočítať výšku
pomoci na základe vstupných údajov zadaných žiadateľom. Kalkulačka má výlučne
orientačný charakter a nemusí sa zhodovať so sumou vypočítanou Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou.
Žiadosti musia byť podávané prostredníctvom systému ITMS2014+, preto je potrebná
registrácia žiadateľa v DataCentre na webovom odkaze https://www.itms2014.sk/ . Podanie
žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu,  je iba
nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie. V prípade technických otázok k registrácii je
potrebné kontaktovať priamo s Centrum podpory užívateľov DataCentra na tel. čísle: 0850
123 344, príp. e-mailom na: itms@datacentrum.sk.

Oprávneným príjemcom pomoci je osoba pôsobiaca v sektore chovu zvierat, ktorá
v Centrálnom registri hospodárskych zvierat (CRHZ) mala k 31. 8. 2022 zaregistrovanú aspoň
1 dobytčiu jednotku (DJ) z nasledovných hospodárskych zvierat:
a) dojnice,
b) dojčiace kravy,
c) ostatný hovädzí dobytok,
d) ovce,
e) kozy,
f) ošípané,
g) nosnice,
h) výkrmové kurčatá chované na mäso,
i) ostatné kury,
j) morky vrátane rodičovských párov a odchovu,
k) husi vrátane rodičovských párov a odchovu,
l) kačice vrátane rodičovských párov a odchovu,
m) koňovité zvieratá.
Výška odškodnenia sa bude odvíjať od pásma postihnutia suchom.
Okresy 1. pásmo: CA, PU, BY, PB, SI, PE,PT, GA,KM, SP,BN, TT,DK, ML, SK, IL, TR, PD, TO, BS, SC,
ZC, BA I-V, NR, DS, TS, ZA, TN, HC, PK, NO, LM, DT, BJ, SB, LE, MY, ZV, MA, KK, PP, PO, NM, SE
Okresy 2. pásmo: SA, ZM, MT, LC, VK, PN, RK, KA, RS, KN, ZH, HE, SL
Okresy 3. pásmo: BB, SV, KE I-IV, BR, NZ, SO, RA, LV, SN, MI, TV, GL, KS, VT, RV
Podmienkou získania kompenzácie je zachovanie deklarovaného počtu zvierat k 31. 8. 2023,
ku ktorému sa chovateľ dobrovoľne zaviaže v žiadosti. Deklarovaný stav neprekročí 100 %
počtu DJ evidovaných v CEHZ k 31. 8. 2022, a zároveň nepoklesne pod 70 % počtu DJ
evidovaných v CEHZ k 31. 8. 2022. V prípade hydiny a ošípaných (okrem prasníc) deklarovaný
stav neprekročí 100 % priemerného počtu DJ evidovaných v CEHZ k 30. 6. 2022, k 31. 7. 2022
a k 31. 8. 2022, a zároveň nepoklesne pod 70 % priemerného počtu DJ evidovaných v CEHZ
k 30. 6. 2022, k 31. 7. 2022 a k 31. 8. 2022. Počet zvierat v porovnaní s referenčným stavom
(k 31. 8. 2022 ) v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat k 31. 8. 2023 nesmie v chove
klesnúť pod 70 % (povolená odchýlka: mínus 5 %).

Bližšie informácie na www.apa.sk

www.apa.sk


Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down