11.12.2013 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ciele agrosektora má pomôcť splniť sendvičový model jeho financovania

Model financovania slovenského poľnohospodárstva na roky 2014 až 2020 vychádza prioritne zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP) na roky 2014 až 2020, z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 2012 až 2016 a z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 až 2020. Vyplýva to z Informácie o modeli financovania slovenského poľnohospodárstva na roky 2014 až 2020 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú dnes prerokovala a vzala na vedomie vláda SR.

"Predpokladáme, že aplikáciou nového modelu financovania dosiahneme zastavenie úbytku poľnohospodárskych pôd, zvýšenie podielu vlastníctva pôdy na celkových aktívach poľnohospodárskych subjektov, zastavenie ďalšieho prepadu poľnohospodárskej produkcie, rast hrubej živočíšnej produkcie a produkcie špeciálnej rastlinnej výroby," priblížil ďalej rezort pôdohospodárstva.
Od nového modelu si MPRV SR sľubuje zároveň zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva, najmä v chove ošípaných, hydiny a hovädzieho dobytka a v ovocinárstve a zeleninárstve, optimalizáciu fungovania trhu s pôdou, zlepšenie spolupráce poľnohospodárskych podnikov pri nákupe vstupov a marketingu svojich produktov, efektívnejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov v rámci dotačných titulov, zvýšenie miery reprodukcie pracovných síl a generačnej obmeny, zvýšenie zamestnanosti v sektore poľnohospodárstva na priemernú úroveň EÚ, zvýšenie produktivity práce v poľnohospodárstve na úroveň 70 % priemeru EÚ, zvýšenie úrovne diverzifikácie poľnohospodárskej produkcie a nepoľnohospodárskych aktivít farmárov, ako aj zvýšenie majetkového prepojenia prvovýroby s potravinárskym priemyslom.
Na splnenie definovaných cieľov agrorezort vypracoval tzv. sendvičový model financovania poľnohospodárstva. "Sendvičový model je potrebné chápať vertikálne a horizontálne. Vertikálny pohľad na sendvičový systém znamená, že v rámci tzv. 1. piliera bude celková obálka finančných prostriedkov alokovaných do 1. piliera na roky 2014 až 2020 rozdelená na základnú platbu, platbu za dobré poľnohospodárske postupy, platbu pre malých farmárov, platbu pre mladých poľnohospodárov a dobrovoľne viazané podpory," spresnilo MPRV SR.
Horizontálny pohľad na sendvičový systém podľa ministerstva pôdohospodárstva znamená, že systém podpôr bude trojpilierový a bude sa skladať z podpôr v rámci 1. piliera, neprojektových opatrení v rámci 2. piliera a vnútroštátnej pomoci. "Tento model bude efektívne doplnený projektovými opatreniami 2. piliera, ktoré chceme cieliť na dobudovanie produkčných kapacít živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby a na podporu spolupráce v rámci potravinovej vertikály," dodalo MPRV SR v materiáli.

(tasr)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down