23.05.2014 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cieľom potravinovej politiky EÚ je ochrana zdravia a záujmov spotrebiteľov

Cieľom politiky pre bezpečnosť potravín v Európskej únii je ochrana zdravia a záujmov spotrebiteľov a zároveň zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu.
V tejto súvislosti EÚ rozvíja a sleduje dodržiavanie predpisov týkajúcich sa kontroly hygieny potravín a potravinárskych výrobkov, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a rizík kontaminácie cudzorodými látkami. V rámci tejto politiky zároveň stanovuje pravidlá pre správne označovanie potravín a potravinárskych výrobkov.

Politika EÚ pre bezpečnosť potravín bola reformovaná na prahu 21. storočia v nadväznosti na prístup "od farmy po vidličku." Tento prístup, ktorý má zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti potravín a potravinárskych výrobkov na trhoch EÚ vo všetkých fázach výrobného reťazca a distribúcie. Stratégia zahŕňa tak potraviny vyrobené v priestore EÚ, ako aj tie, ktorú sú na trhy únie dovážané z tretích krajín.
Zásady uplatňované v súlade s integrovaným prístupom "od farmy až na vidličku" zahŕňajú transparentnosť, analýzu a predchádzanie rizík, ochranu záujmov spotrebiteľov a voľný pohyb bezpečných a kvalitných výrobkov na vnútornom trhu EÚ aj vo vzťahu k tretím krajinám.
Dozor nad politikou zaisťovania bezpečnosti potravín vykonáva viacero špecializovaných orgánov, najmä však Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) so sídlom v talianskom meste Parma.
EFSA poskytuje nezávislé vedecké poradenstvo o všetkých otázkach s priamym alebo nepriamym dosahom na bezpečnosť potravín. Rozsah pôsobnosti úradu EFSA pokrýva oblasti bezpečnosti potravín a krmív, výživy, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ochrany rastlín a rastlinolekárstva. Úrad informuje a komunikuje o rizikách otvoreným a transparentným spôsobom.
Hodnotenia rizík vypracované úradom EFSA poskytujú solídne podklady pre európsku politiku a právne predpisy a Európskej komisii, Európskemu parlamentu a členským štátom EÚ pomáhajú prijímať rozhodnutia o riadení rizík.
V zmysle zakladajúceho nariadenia z 28. januára 2002 patria do pôsobnosti úradu EFSA takisto zber a analýza vedeckých údajov, určovanie vznikajúcich rizík a vedecká podpora pre EK najmä v prípadoch potravinových kríz.
Za riadenie úradu EFSA zodpovedá správna rada. Jej členovia musia garantovať nestranný výkon funkcie vo verejnom záujme a nemôžu hájiť záujmy nijakej vlády, organizácie alebo odvetvia. Výkonný riaditeľ je zákonným zástupcom úradu a zodpovedá sa správnej rade. Je menovaný na funkčné obdobie piatich rokov, s možnosťou opätovného menovania.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down