04.05.2018 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čo je predpokladom úspešného senážovania?

Predpokladom úspešného senážovania je optimálne zvládnutie tvorby samotnej úrody, uloženie objemového rastlinného materiálu a jeho dobrá konzervácia. Jednotlivými operáciami pri výrobe senáže sú kosenie, obracanie, zhrňovanie, zber, odvoz, uloženie a konzervácia zozbieraných krmovín.

Celý priebeh zberu krmovín musí byť prispôsobený požiadavkám na kvalitatívne aj kvantitatívne vlastnosti krmiva vyrábaného senážovaním. Základom je zabezpečenie anaeróbnych podmienok, kedy rolu prirodzeného konzervačnej látky plní hlavne oxid uhličitý a kyselina mliečna. Nemenej dôležité je vo fáze spotreby senáže na kŕmenie dodržať správne zásady pri odoberaní a dávkovaní takto vyrobeného objemového krmiva.
Senážovanie je konzervovanie predsušeného alebo značne zavädnutého krmiva bielkovinovej povahy, ktoré obsahuje 40 - 55 % sušiny. Senáž je veľmi kvalitné objemové krmivo, ktoré má asi polovičnú výživnú hodnotu sena. Skrmovanie senáže vysokej kvality je pri hovädzom dobytku prvým predpokladom pre dosiahnutie vysokej produkcie mlieka a mäsa. Má nižšiu kyslosť ako siláž. Základným predpokladom úspešného senážovania je vhodný spôsob uskladnenia, ktorý zamedzuje prístupu vzduchu do krmiva a je vodotesný. Šťavy zo senážnej hmoty nesmú unikať do okolitého prostredia.
Práca senážnej linky končí, až keď je hmota anaeróbne zakrytá a zaťažená. Mnoho prác na farme môže v tomto čase počkať, práce na výrobe kvalitnej senáže nie. Dozrievanie plodín nemožno zastaviť. Ak rastliny zostarnú, stratia svoju výživnú a dietetickú hodnotu. Mikrobiálne procesy v pokosenom objemovom krmive stále pokračujú. Pokiaľ prebieha fermentácia nesprávnym smerom, celá výroba senáže je stratová. Pri nesprávnej fermentácii navyše môže dôjsť k produkcii metabolitov, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie zvierat. Jednou z najväčších chýb je podceňovať dôležitosť niektorých odporúčaní, myslieť si, že na senážovaní nie je čo pokaziť a že to vždy nejako dopadne. Človek na prvý pohľad nevie niekedy presne zhodnotiť, či je senáž ešte vyhovujúca alebo nie. Zvieratá však áno, zlá kvalita sa prejaví jednoznačne na ich úžitkovosti.

Celý článok prof. Dr. Ing. Richarda Pospíšila z SPU Nitra je uverejnený v ROĽNÍCKCH NOVINÁCH č. 17.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down