11.03.2016 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čo potrebuje poľnohospodárska prax

Ústrednou témou dvojdňového seminára v Liptovskej Tepličke na pomedzí Spiša, Horehronia a Liptova, zorganizovaného združením AGRION v spolupráci s SPPK, bol aktuálny problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v poľnohospodárstve. Zároveň boli predstavené zástupcami vzdelávacích inštitúcií aj nové študijné odbory na úrovni stredného aj vysokého školstva, ktoré majú za cieľ zatraktívniť dlhodobo zanedbávanú, avšak aj napriek tomu atraktívnu prácu s poľnohospodárskou technikou.

Perspektívu poľnohospodárstva treba chápať ako prvok tvoriaci krajinotvorbu a odvetvie generujúce dostatok výživy pre populáciu, čo z pohľadu neustáleho nárastu dopytu po potravinách hrá kľúčovú úlohu v živote každého jedinca spoločnosti.

Ľudia v poľnohospodárstve

Aktuálny stav a vývoj záujmu zamestnať sa v poľnohospodárskom sektore je nelichotivý a má dlhodobo klesajúcu tendenciu. Vrchol záujmu o prácu v poľnohospodárstve bol v rokoch 1980 až 1990, kedy v tomto odvetví pracovalo približne 380 tis. ľudí naprieč všetkými úrovňami kvalifikácie. Veľká časť pracovala v tzv. pridružených výrobách, ktoré boli bežnou súčasťou poľnohospodárskych podnikov. Pozitívnym trendom bol tiež fakt, že ľudia, ktorí ostávali na vidieku mali vyššiu mzdu v porovnaní s priemernou mzdou v národnom hospodárstve, čo ich motivovalo žiť na vidieku. Súčasnosť je značne odlišná a z kedysi zamestnaných cca 380 tis. ľudí v agrárnom sektore, je ich dnes zhruba 51 tis., čo je pokles na 14, 7 % z pôvodného počtu. Dôvodov je niekoľko. Je to rapídne sa znižujúca živočíšna výroba, ktorá je hlavným nositeľom zamestnania, znižovanie rastlinnej výroby, predovšetkým tej špeciálnej, ale aj nástup výkonnej mechanizácie, ktorá taktiež prispieva k nižšiemu počtu zamestnancov. V súčasnosti je rozdelenie žien a mužov pracujúcich v tomto odvetví v pomere ¼ žien a ¾ mužov. Z prezentácie Ing. Jozefa Artima, CSc., ústredného riaditeľa SPPK, ktorý na seminári v Liptovskej Tepličke vystúpil s prednáškou Veková a vzdelanostná úroveň v rezorte pôdohospodárstva, pripadalo v roku 2005 na jedného pracovníka v poľnohospodárstve 66,1 obyvateľa SR, pričom v roku 2014 sa počet „živených“ obyvateľov jedným poľnohospodárom zvýšil na 105,3 osôb. V nadväznosti na tieto údaje možno hovoriť aj o priemernom veku zamestnancov v poľnohospodárstve.

Celý článok v RN č. 11

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down