06.06.2019 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

COOP Jednota, ZO SR, SPPK a PKS sa zhodli na potrebe podpory domácich potravín

Podpora domácej produkcie v obchodnej sieti na Slovensku je nevyhnutná. Dôležitosť predaja slovenských potravín vyzdvihli na spoločnom stretnutí zástupcovia COOP Jednoty Slovensko, Zväzu obchodu (ZO) SR, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS). Zároveň sa zhodli na spoločnom postupe vo viacerých pripravovaných legislatívnych opatreniach. Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková, PR manažérka COOP Jednota Slovensko.

"Stretnutie jednoznačne potvrdilo, že jedine podporou slovenských potravinárov a poľnohospodárov môžeme dosiahnuť zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Predstavitelia organizácií zároveň vyzdvihli, že COOP Jednota vo svojich 2100 predajniach poskytuje priestor predovšetkým slovenským výrobkom, ktorých podiel na celkovom predaji presahuje hranicu 70 %. Zároveň ocenili, že naša maloobchodná sieť spolupracuje nielen s veľkými slovenskými hráčmi, ale aj so stovkami malých regionálnych dodávateľov, čím prispieva k znižovaniu nezamestnanosti a podpore slovenskej ekonomiky," uviedol po stretnutí Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.
Za najväčšiu maloobchodnú sieť COOP Jednota sa na rokovaní zúčastnil aj Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie, a podpredseda predstavenstva Martin Katriak, ktorý je zároveň riaditeľom Zväzu obchodu SR. SPPK reprezentovali jej predseda Emil Macho a podpredseda pre potravinárstvo Marián Šolty, PKS jej prezident Daniel Poturnay a riaditeľka Jana Venhartová.
Zúčastnené strany sa počas zasadnutia dohodli, že v prípade návrhov legislatívnych úprav týkajúcich sa priamo či nepriamo výrobcov slovenských potravín a slovenských obchodníkov budú hľadať spoločné riešenie. To budú následne prezentovať na príslušných miestach.
"Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora hľadá riešenia, ktoré sú v prospech celej agropotravinárskej vertikály. Aj preto sa chceme takto aktívne stretávať so zástupcami obchodu a spoločne diskutovať o stanoviskách k navrhovaným zákonným úpravám z dielne vlády a parlamentu. Naším spoločným cieľom je zvyšovať žalostný podiel slovenských potravín na pultoch obchodov, ktorý za posledné roky osciluje na úrovni 40 %," uviedol Macho.
Členovia ZO SR, COOP Jednoty Slovensko, SPPK a PKS sa zhodli aj v problematike pripravovaných právnych predpisov, pričom prijímanie predpisov so zásadným vplyvom na podnikateľské prostredie počas roka narúša ekonomické prostredie. Štát by mal vyvinúť maximálne úsilie a komunikovať s podnikateľskou sférou tak, aby boli tieto predpisy prijímané s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka.
Súčasne sa dohodli, že sa v krátkom čase stretnú, aby spoločne rokovali o vykonávacích predpisoch k zákonu o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. Organizácie budú sledovať uplatňovanie zákona o neprimeraných podmienkach v praxi a vzhľadom na jeho uplatňovanie budú rokovať o návrhoch na jeho úpravu.
Predstavitelia vymenovaných organizácií poukázali aj na problematiku tzv. gold platingu, ktorá je častým javom pri tvorbe legislatívnych procesov. Zhodnotili, že rozširovanie požiadaviek nad rámec požiadaviek kladených európskou legislatívou do vnútroštátnych právnych predpisov často zaťažuje podnikateľské prostredie na Slovensku a tzv. gold plating by sa nemal uplatňovať v prípadoch, keď znižuje konkurencieschopnosť slovenských potravín voči zahraničným dodávateľom.
Zúčastnené organizácie zároveň rokovali o problematike zálohovania jednorazových obalov na nápoje. Zhodli sa v tom, že zavedenie zálohového systému bude znamenať potrebu významných investícií, ktoré by mal sčasti pokryť štát z Environmentálneho fondu. Rovnako je potrebné zobrať do úvahy, že zavedenie zálohovania bude viesť k strate v systéme triedeného zberu približne v hodnote štyroch miliónov eur ročne. To budú musieť uhradiť výrobcovia ostatných druhov plastov a kovových obalov, čo sa v praxi prejaví rastom recyklačných poplatkov.
Podľa SPPK je mimoriadne dôležité, aby sa skutočne naplnil prísľub štátu o tohtoročnej pomoci pre potravinársky priemysel na Slovensku. Táto požiadavka sa javí ako obzvlášť zásadná, a to aj v súvislosti s dvojakou kvalitou potravín, keďže slovenské potraviny nezavádzajú spotrebiteľov tak ako niektorý importovaný tovar.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down