09.01.2014 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dávky v hmotnej núdzi nebudú zadarmo

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi vo výške 61,60 eura budú musieť odpracovať v rámci menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác 32 hodín. Vyplýva to z novely zákona o hmotnej núdzi, ktorá je účinná od začiatku tohto roka.

Medzi činnosti, na ktorých sa má poberateľ dávky v hmotnej núdzi podľa zákona aktívne podieľať, patria okrem menších obecných služieb aj dobrovoľnícka činnosť alebo práce pri mimoriadnej situácii, či na jej predchádzanie, alebo počas tejto situácie, alebo pri odstraňovaní jej následkov.
Zabezpečovať, koordinovať a kontrolovať účasť občanov v hmotnej núdzi na týchto činnostiach budú úrady práce prostredníctvom svojich koordinátorov. Tí budú úzko spolupracovať s obcou, vyšším územným celkom (VÚC), prípadne mimovládnou organizáciou.
"Mestá a obce môžu vykonávať svoju činnosť len na teritóriu svojho územia, na vlastnom majetku a pre svojich obyvateľov, a tiež v rámci vlastných finančných limitov a možností," približuje novinky v zákone podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány.
Poberatelia dávky tak budú vo verejnom záujme vykonávať rôzne činnosti. Medzi ne napríklad patrí údržba a úprava verejnej zelene, udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, odpratávanie lístia a snehu, čistenie odvodňovacích kanálov v obciach, čistenie vodných plôch či pomoc pri likvidácii nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu. Taktiež budú môcť vo verejnom záujme vykonávať aj dozor v základných školách, na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl, ale aj pomáhať starším a chorým občanom, nápomocní môžu byť aj pri neformálnom vzdelávaní pri práci s mládežou.
ZMOS však plánuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ešte doriešiť niektoré okruhy, ako je napríklad postavenie koordinátora, ale aj rozsah administratívy. "Okrem toho treba vymedziť pozíciu poberateľa dávky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zodpovednosti za pracovné úrazy, poistenie, úhrady za lekárske potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia, ako aj iné detaily, ktoré sa týkajú finančného zabezpečenia povinností pri aplikácii zákona," vysvetľuje J. Turčány.
Starostovia, primátori, zamestnanci úradov práce spolu s predstaviteľmi ZMOS by mali o týchto témach diskutovať s rezortom práce v rámci pracovných stretnutí, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici januára 2014. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down