16.06.2021 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deliť producentov mlieka na malých a veľkých neprinesie nič dobré

Deliť producentov mlieka na malých a veľkých neprinesie nič dobré. Uviedol to Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) v súvislosti s ukončením pripomienkovania návrhu základných parametrov výzvy na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov.

SZPM považuje návrh základných parametrov výzvy pri oblastiach živočíšna výroba a živočíšna výroba – malí poľnohospodári za nevyrovnaný. "Zapojili sme sa do pripomienkovania základných parametrov výzvy zameranej na investície do poľnohospodárstva. Teší nás, že je tu vôľa odstrániť veľký investičný dlh v živočíšnej výrobe, ktorý ohrozuje konkurencieschopnosť podnikov na európskom trhu. Presadzujeme stanovisko, aby bola táto podporná schéma pre žiadateľov spravodlivá a dostatočne motivačná s cieľom zachovania živočíšnej výroby a zamestnanosti na vidieku," povedala Margita Štefániková, riaditeľka SZPM.
Chovateľom dojníc prekáža, že navrhovaná podporná schéma rozdeľuje poľnohospodárov na dve cieľové skupiny. Obe majú rozvíjať chov hospodárskych zvierat, ale ich zámery budú hodnotené podľa rôznych kritérií. "Výzva je rozdelená na podporu malých poľnohospodárov a tých ostatných. Nerozumieme, prečo sú kritériá pri podpore týchto dvoch skupín hospodárov na pôde rôzne," povedal Alexander Pastorek, predseda SZPM. Rozdielnych kritérií pre malých a veľkých poľnohospodárov je v navrhovanom dokumente podľa SZPM množstvo.
Prvovýrobcovia mlieka združení v SZPM žiadajú zjednotiť ukazovatele ekonomického hodnotenia žiadateľov o eurofondovú podporu. Cieľom SZPM je spravodlivá investičná podpora pre všetky fyzické a právnické osoby bez ohľadu na ich veľkosť. Rozdielne kritériá ich mrzia hlavne pre to, že práve väčšie farmy sú rozhodujúce pri produkcii surového kravského mlieka.
"V návrhu máme problém aj s maximálnou výškou oprávnených výdavkov na jedného žiadateľa. Podľa nášho názoru sú navrhované dva milióny eur na projekt veľa a s menšou alokáciou by bolo podporených viac žiadostí. Navrhujeme preto znížiť maximálne výdavky na projekt na jeden milión eur," povedal Pastorek.
Prvovýrobcovia mlieka by boli najradšej, keby boli stanovené limity na projekty živočíšnej výroby, ktoré sú zamerané na výstavbu objektov na ustajnenie zvierat.
SZPM žiada, aby boli prioritne podporení žiadatelia, ktorí v rámci aktuálneho programového obdobia  finančné prostriedky ešte nečerpali. Zo sumy 160 miliónov eur, ktorá má byť rozdelená medzi živočíšnu výrobu a špeciálnu rastlinnú produkciu, navrhujú vyčleniť približne 70 % prostriedkov na podporu živočíšnej výroby.
"Sme ochotní novému vedeniu ministerstva pôdohospodárstva vysvetliť, prečo sú naše požiadavky relevantné. Naším cieľom je čo najefektívnejšie využiť prostriedky z európskych fondov na rozvoj domácej výroby surového kravského mlieka nielen z hľadiska zvýšenia sebestačnosti, ale aj z hľadiska zlepšenia životného prostredia a pridanej hodnoty pre spoločnosť," dodala Štefániková.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down