03.11.2023 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Demeter 2023: ukončenie ovčiarskej sezóny

Tradičné slávnostné ukončenie ovčiarskej sezóny Demeter 2023 sa v tomto roku uskutočnilo na východnom Slovensku v Kamenici.

Hlavným usporiadateľom slávností bol Zväz chovateľov oviec a kôz (ZCHOK) na Slovensku za podpory Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Na Farme Kamenica v peknom prírodnom prostredí pripravili jej majitelia - manželia Angelovičovci pre účastníkov, ovčiarov pekné a dôstojné prostredie s bohatým občerstvením. Slávnosť otvoril predseda ZCHOK Ing. Igor Nemčok, ktorý pripomenul tradíciu ovčiarskych slávností na sviatok sv. Demetra. Tento sviatok začal svoju históriu písať už na prelome 3. a 4. storočia. Svätý Demeter zomrel mučeníckou smrťou počas vtedajšieho prenasledovania kresťanov. V prostredí ortodoxnej cirkvi bol obzvlášť uctievaný a šíriteľmi jeho kultu boli aj Cyril a Metod. Posilnenie jeho kultu u nás súvisí tiež s valaskou kolonizáciou od 14. storočia, ktorá zapríčinila najväčšiu zmenu v oblasti obhospodarovania pôdy a chovu úžitkových zvierat. Patrónom pastierov sa stal svätý Demeter, u nás mu hovorili aj Mitro. Práve jeho deň bol významný pre pastierov, ktorým sa príchodom studeného počasia končila pracovná sezóna.
V priebehu slávnosti v Kamenici vystúpili s odbornými prednáškami zástupcovia MPRV SR o situácii  v chove oviec a kôz, zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR s príspevkom o zdravotnom stave a bezpečnosti ovčích a kozích produktov a aj zástupcovia výživárskych organizácií a výkupcovia ovčích produktov. Účastníci podujatia dostali informáciu, že v najbližšom období ZCHOK pripravuje stretnutie so zástupcami MPRV SR, kde prerokujú aktuálne potreby na zabezpečenie ďalšieho rozvoja chovu oviec a kôz. V závere slávnosti riaditeľ ZCHOK Ing. Slavomír Reľovský vyhodnotil najúspešnejších chovateľov oviec a kôz za rok 2023. Všetci ocenení najlepší chovatelia podľa jednotlivých kategórii získali ceny od usporiadateľov súťaže. Na Farme Kamenica sa súčasne konala i výstava našich najlepších plemien oviec.
Počas celého dňa, účastníkov sprevádzala živá hudba z regiónu. Organizátori pripravili vynikajúce bohaté pohostenie prevažne z ovčiarskych produktov. Pri posedení prebiehala bohatá diskusia, vzájomné spoznávanie i výmena skúseností. Záverom je potrebné úprimne poďakovať organizátorom, najmä Ing. Slavomírovi Reľovskému a domácemu usporiadateľovi z Farmy Kamenica pánovi Angelovičovi za zorganizovanie a priebeh tohto tradičného ovčiarskeho podujatia.

Oslava ukončenia ovčiarskej sezóny na sv. Demetra je tiež príležitosťou na bilancovanie uplynulej sezóny a zároveň aj na vyslovenie veľkej vďaky našim chovateľom i spracovávateľom za zachovanie a rozvoj nášho tradičného ovčiarstva. Chov oviec a kôz a využitie ich produktov má u nás veľkú tradíciu a má k tomu stále ešte veľa nevyužitých príležitostí. Je teda skutočne na zváženie, prečo sme za posledné roky nedokázali ďalej rozširovať a zveľaďovať celé ovčiarstvo, vrátane chovu kôz.
Za posledné roky ubúda počet chovateľov i počty zvierat pre náročné prírodné a legislatívne podmienky. Práca s chovom oviec a kôz a aj spracovanie ich produktov je veľmi ťažká a náročná. Mnohí ovčiari to preto vzdali a hľadajú si ľahší spôsob zárobkov, a tí, ktorí zostali dúfajú, že nová vláda konečne urobí  rázne opatrenia na ďalší rozvoj. Máme predsa dostatok nevyužitých a zarastených lúk a pasienkov, máme množstvo mladých ľudí, ktorí utekajú za prácou do zahraničia a my sme tu odkázaní na dovoz ovčieho i kozieho mlieka. Ostáva nám pevne veriť, že príchodom novej vlády sa konečne začnú výrazné opatrenia i vo výchove mladých ľudí pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu, opatrenia na zabezpečenie našej potravinovej sebestačnosti, na udržanie zdravého životného prostredia, kultúrnych tradícii a najmä pre zabezpečenie dostatku zdravej výživy.
Ing. KAROL HERIAN, CSc., Žilina

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down