14.10.2021 | 06:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

DEMETER: zhodnotenie ovčiarskeho roku

Tradičné ukončenie ovčiarskej sezóny spojené s oceňovaním najúspešnejších chovateľov sa konalo 28. septembra na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach.

VEĽKÉ TERIAKOVCE. Ovčiarska sezóna sa podľa tradícií končila 26. októbra, na sviatok Svätého Demetera, patróna  pastierov. Zo salašov sa durili ovečky dolu do doliny, bačovia a valasi sa vracali do dedín, nasledoval oldomáš a hodnotenie sezóny.
A práve v tomto období Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo (ZCHOK) organizuje slávnostné ukončenie ovčiarskej sezóny DEMETER, ktoré je spájané aj s odovzdávaním ocenení najúspešnejším chovateľom. Cena TOP 2020 bola udelená v kategóriách - Plemeno zošľachtená valaška, Plemeno cigája, Plemená mäsové, Plemená mliekové, Plemeno slovenská dojná ovca, Celkový víťaz TOP 2020 - OVCE a TOP 2020 - KOZY.
Do súťaže TOP boli zaradené len šľachtiteľské a šľachtiteľsko-experimentálne chovy. Vyhodnocovali sa stáda podľa menovky chovov v databáze Účelového plemenárskeho zariadenia (ÚPZ) Žilina, t. j. chovateľ, ktorý má evidovaných viac stád, bol zaradený do súťaže s každým stádom samostatne. Minimálna početnosť bahníc v stáde bola 50 ks zapísaných do Plemennej knihy k 1. januáru sledovaného roku.
Pozornosť sa venovala sledovaným ukazovateľom ako sú percento plodnosti na obahnenú bahnicu, produkcia mlieka (resp. korigovaný denný prírastok - pri mäsových plemenách), počet baranov predvedených a zaradených v triede ER. Produkcia stáda musela byť - minimálne jeden baran zaradený do plemenitby a minimálne jeden baran zaradený do plemenitby s výslednou triedou ER. Pri kozách bol podmienkou minimálny počet 3 kusy zaradené v Kontrole mliekovej úžitkovosti (KMÚ) v sledovanom roku a štatút ŠCH.

Medzi TOP celkovými víťazmi v kategórii ovce sa umiestnili NOFA - Ing. N. Fassinger (zošľachtená valaška), Agrofarma s. r. o., Červený Kameň (cigája), Ing. Pavol Gonda, SHR (mäsové plemená oviec), Ing. Igor Nemčok (mliekové plemeno oviec - lacaune) a NOFA - Ing. N. Fassinger (slovenská dojná ovca).

Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 41,

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down