10.07.2020 | 05:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dobrú siláž pripravíme z kvalitnej krmoviny

Výroba konzervovaných krmív na Slovensku významne ovplyvňuje úroveň a rentabilitu chovu hovädzieho dobytka.

Kukurica je jednou zo základných plodín, ktorá má významné použitie jednak ako zrnina na výrobu kŕmnych zmesí, ale ako sacharidová krmovina je dôležitým komponentom objemovej zložky kŕmnych dávok.

V najprodukčnejších oblastiach Slovenska kukuričná siláž predstavuje spravidla rozhodujúci zdroj energie vo výžive dojníc. Pri celoročnom zastúpení kukuričnej siláže v kŕmnych dávkach je významným stabilizujúcim prvkom bachorovej fermentácie.
Kukuričná siláž je zároveň dobrým zdrojom štrukturálnych aj neštrukturálnych sacharidov, ktoré slúžia ako pohotový zdroj energie pre metabolické procesy v bachore dojníc. Všeobecne vo výžive hovädzieho dobytka sa stáva aj limitujúcim faktorom produkčného zdravia. Zodpovedným prístupom pri posudzovaní zrelosti porastu kukurice pre výrobu siláže je určenie aktuálneho obsahu sušiny v rastline, taktiež obsah škrobu v zrne a ostatných živín vo vzorkách.

V praxi je zaužívané určenie vhodnosti zberu kukurice na siláž len na základe obsahu sušiny. Za rozpätie obsahu sušiny celej rastliny kukurice pri zbere je považované optimálne 28 - 34 %. Pri tomto stupni zrelosti má zrno obsah sušiny 60 - 65 %. V rastline je fyziologicky ukončené ukladanie živín, najmä škrobu.
Pri neskoršom termíne zberu než je optimálny už nedochádza k zvyšovaniu ukladania živín, ale naopak, k presunu látok zo stebla do zrna, ktoré je naopak horšie fermentovateľné. Podľa mnohých odborníkov určenie termínu zberu sa tiež nahrádza sledovaním presného obsahu a kvality živín v rastline a najmä posúdením stavu zrelosti zrna.
Keď sa mliečny obsah zrna nachádza na úrovni polovice až dvoch tretín od vrcholu zrna (schéma), dochádza k opačnému vývoju v dynamike koncentrácie NDV (neutrálne detergentná vláknina) a škrobu, ktorých koncentrácia a kvalita rozhoduje o ich stráviteľnosti a využiteľnosti energie, ktorej sú nositeľmi. Toto vegetačné obdobie je vhodné pre zber.

Celý článok doc. Márie Chrenkovej, PhD. z NPPC - VÚŽV Nitra je uverejnený v odbornom Týždenníku Roľnícke noviny č. 29.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down