07.05.2014 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dodávatelia a výrobcovia potravín upozornili na praktiky Carrefouru

Zamestnanci desiatok slovenských výrobcov a dodávateľov potravín, ktorí čelia likvidačným pokutám od spoločnosti Retail Value Stores, a.s., (RVS), prevádzkovateľa siete hypermarketov reťazca Carrefour na Slovensku, dnes protestovali na verejnom zhromaždení pred Úradom vlády (ÚV) SR. Zhromaždenie zorganizoval prípravný výbor občianskeho združenia (OZ) Slovenský obchod seriózne (SOS), ktorého vznik iniciovali dotknutí dodávatelia a výrobcovia potravín.

Predstavitelia OZ následne do podateľne ÚV SR odovzdali otvorený list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD), v ktorom ho zároveň žiadajú "o osobný dohľad a urýchlenie prešetrenia svojich podnetov na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR".
"Dôvodom udelenia neprimerane vysokých pokút zo strany RVS je údajné porušenie zmluvných podmienok za neuvádzanie dátumu výroby na dodávaných výrobkoch. Uvedený dôvod je v skutočnosti čisto špekulatívny, keďže neuvádzanie dátumu výroby na výrobkoch v písomnej podobe nie je zákonnou povinnosťou dodávateľa ani výrobcu. Zmluvné pokuty dostali však aj tí dodávatelia, ktorí ustanovenie o uvádzaní dátumu výroby v zmluve vôbec nemajú alebo tí, ktorí ho uvádzali," konštatuje sa okrem iného v otvorenom liste OZ premiérovi. Spoločnosť RVS navyše podľa OZ SOS začala zmluvné pokuty uplatňovať až v závere minulého roka, a to aj za tovary dodávané počas roka, hoci ich predtým bez námietok prevzala.
Zástupcovia OZ SOS sú taktiež presvedčení, že RVS dlhodobo zneužíva svoju ekonomickú silu a postavenie na trhu tým, že vyvíja nátlak na slovenských výrobcov a dodávateľov na uzatváranie jednostranných zmlúv v prospech RVS. Dôkazom jednostrannosti zmlúv v prospech RVS je podľa nich napríklad fakt, že kým RVS si v nich uplatňuje približne 20 veľmi prísnych zmluvných pokút, počet možností zmluvných pokút zo strany výrobcov a dodávateľov voči RVS je iba jedna, aj to tak nevýhodná, že sa im ju neoplatí uplatňovať.
Pred rokovaním vlády sa u protestujúcich zastavil šéf MPRV SR Ľubomír Jahnátek (nominant Smer-SD). "Som veľmi rád, že ste sa konečne ako slovenskí dodávatelia zviditeľnili a že už konečne ideme nejako spoločne postupovať proti obchodným reťazcom, lebo doteraz boj vyzeral tak, akoby si minister pôdohospodárstva vymýšľal nejaký umelý boj voči obchodným reťazcom a že na druhej strane je všetko v poriadku," povedal minister protestujúcim. Princípy, ktoré priniesli do dodávateľsko-odberateľských vzťahov obchodné reťazce, sú podľa jeho slov "na úrovni novodobého výpalníctva".
"Toto nerobí ani mafia, čo robia obchodné reťazce so slovenskými dodávateľmi. Je preto spoločnou úlohou - vás sa brániť a nás robiť také legislatívne podmienky, aby sme takýmto praktikám zabránili," zdôraznil. Priznal, že na uvedenú spoločnosť agrorezort eviduje 19 podaní ohľadom porušenia legislatívy. Rozhodnutie o nich by malo MPRV SR vydať do konca tohto mesiaca. Ak sa kontrolami potvrdí opodstatnenosť podnetov, tak za každé podanie podľa Jahnátka hrozí obchodnému reťazcu v správnom konaní sankcia až 300.000 eur, v krajnom prípade až návrh na odňatie živnostenského oprávnenia.

"Z vyjadrenia predstaviteľov OZ vyplýva, že účelovo nerozlišujú medzi zmluvnou a zákonnou povinnosťou. Pokiaľ sa napríklad jedna zo strán jednoznačne a zrozumiteľne zaviaže, že bude druhú stranu informovať o dátume výroby tovaru, nie je potom korektné a čestné, ak takúto povinnosť poruší a bráni sa tým, že povinnosť nevyplýva zo zákona," uviedol v reakcii regionálny riaditeľ RVS Kamil Kubánek.
"Naša spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ako aj so zmluvami, ktoré uzavrela. Nepovažujeme za vhodné, ak subjekty porušujúce svoje zmluvné záväzky riešia dôsledky takéhoto porušenia, ktoré aj priznávajú, nátlakovo v mediálnej respektíve politickej sfére," podčiarkol.
Pripomenul, že spolupráca spoločnosti s obchodnými partnermi sa uskutočňuje na základe platne uzavretých zmlúv. "Podmienky spolupráce uvedené v týchto zmluvách sú prejavom dohody zmluvných strán. Pokiaľ si jedna zo strán uplatňuje nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, je to tak preto, že druhá strana porušila niektorú zo svojich povinností. Zmluvné strany majú nielen povinnosti, ktoré im ukladá zákon, ale aj povinnosti, ku ktorým sa zaviazali v zmluve," dodal Kubánek.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down