14.12.2022 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dostupnosť potravín má byť služba vo verejnom záujme

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje, aby dostupnosť potravín bola službou vo verejnom záujme a tomu by mala byť prispôsobená aj dotačná schéma Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Uviedol to Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS.

 Podčiarkol, že ZMOS dlhodobo poukazuje na problém s nedostupnosťou potravín na vidieku. Takéto mikroregióny nazvalo "potravinové púšte", ktoré sa neustále rozširujú a to napriek konkrétnym návrhom, ktoré ZMOS dlhodobo navrhuje na riešenie tohto problému. V roku 2020 ich formuloval v analýze "Potravinová dostupnosť na vidieku".
      Zdôraznil, že združenie preto ministerstvu pôdohospodárstva v súvislosti s novelou zákona o poskytovaní dotácií adresovalo niekoľko zásadných pripomienok, ktorých snahou je nastaviť mechanizmus na zabezpečenie dostupnosti potravín na vidieku, odstraňovaní "potravinových púšti" a zvyšovaniu podpory lokálnej produkcie.
      ZMOS podľa Kaliňáka navrhuje rozšírenie dotačnej schémy o podporu potravinovej dostupnosti na vidieku ako služby verejného záujmu. Návrh zákona radí do dotačnej schémy realizáciu potravinovej pomoci, ale ako aktivitu verejnoprospešných účelov v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, poľovníctve, rybnom hospodárstve a pri rozvoji vidieka.
      Kaliňák pripomenul, že definovanie dostupnosti potravín na vidieku ako služby vo verejnom záujme je zavedené v rôznych krajinách, na základe čoho sa im vytvára titul na zavedenie dotačných nástrojov sledujúcich ekonomické aspekty financovania služby vo verejnom záujme.
      Určitú analógiu je podľa neho potrebné vnímať aj v kontexte dotácie týkajúcej sa obslužnosti územia vo vzťahu k verejnej doprave. Tá je tiež službou vo verejnom záujme, na základe čoho sa na jej zabezpečenie vzťahuje dotačný titul.
      ZMOS tiež požaduje precizovať terminológiu v uvedenom návrhu zákona, konkrétne termín "realizácia potravinovej pomoci" nahradiť termínom "realizácia podpory potravinovej dostupnosti", pretože základným parametrom na poskytnutie dotácie na základe návrhu zákona pri tejto službe verejného záujmu je jej dostupnosť.
      Združenie požaduje medzi oprávnených žiadateľov o dotáciu doplniť orgán verejnej správy na regionálnej úrovni. Týmto orgánom, ktorý sa môže uchádzať o dotáciu, by mal byť vyšší územný celok (VÚC). Návrh na to, aby oprávneným žiadateľom bol iba štátny podnik v zakladateľskej pôsobnosti MPRV, považuje ZMOS za nedostatočný.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down