20.02.2014 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotácie na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2014 v termíne od 31.3.2014 do 16.5.2014, a to o dotácie na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.

Žiadosť sa predkladá osobne alebo poštou na príslušnom regionálnom pracovisku PPA, kompletne so všetkými povinnými prílohami. Žiadatelia z okresov patriacich do pôsobnosti bývalého RP PPA Bratislava (Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec) predkladajú žiadosť na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, Bratislava, sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci.

Povinnými prílohami k žiadosti o túto dotáciu sú:

- potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky;

- potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákon č. 82/2005 Z. z.;

- potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace;

- potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace;

- potvrdenie každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down