28.03.2014 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotácie na účasť na výstave

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľov na výstave. Žiadosti možno podávať v termíne od 21.3. 2014 do 17.4. 2014.

Dotácia na účasť spracovateľa na výstave sa vzťahuje na nasledovné výstavy: Danubius Gastro Bratislava (30.1. – 2.2.2014); Fruit Logistica Berlín, Nemecko (5. - 7.2.2014); Biofach Norimberg, Nemecko (12. – 15.2.2014); Salima Brno, Česká republika, (25 – 28.2.2014).

Žiadosť sa predkladá osobne alebo poštou na príslušnom regionálnom pracovisku PPA. Povinnými prílohami k žiadosti sú:

- potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky;

- potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov;

- potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace;

- potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace;

- potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace.  

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down