21.02.2014 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Družstvá skupujú podielnické listy a zisťujú okruh ich vlastníkov

Poľnohospodárske družstvá premieňajú družstevné podielnické listy (DPL) zo zaknihovanej podoby na listinnú a snažia sa ich od majiteľov odkúpiť. Nominálna hodnota DPL je 33,19 eur, avšak na trhu sa skupujú len za zlomok tejto hodnoty. Záujem o DPL má najmä manažment družstiev.

Tento proces premeny sa podľa experta na družstevné právo zo spoločnosti KRATKY GLOBAL LawFarm Daniela J. Kratkeho uskutočňuje vo väčšine družstiev a vlastníci týchto cenných papierov sa takto odbremenia od poplatkov za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP).
Jednoduchší je podľa Kratkeho predaj tých DPL, ktoré sú už v listinnej podobe. "Potrebné je k tomu len uzatvoriť kúpnu zmluvu a odovzdať družstevné podielnické listy do rúk kupujúceho," doplnil. Pripomína, že predaj listinných DPL nepodlieha žiadnej poplatkovej povinnosti, ani registrácii v centrálnom depozitári.
"Pokiaľ by majiteľ chcel predať DPL, ktorý je ešte v zaknihovanej podobe, tak kupujúci aj predávajúci by museli mať zriadené účty v CDCP, obaja súbežne musia dať príkaz na prevod, ktorý podlieha poplatkovej povinnosti," vysvetlil Kratky. Celý proces predaja DPL v zaknihovanej podobe je takto podľa neho administratívne náročnejší. Majiteľom odporúča, aby pred odpredajom zistili, akú hodnotu má ich podielnický list. Túto trhovú hodnotu môžu niekedy získať vo firmách, ktoré vykupujú DPL alebo na družstve.
Družstvá vydávali DPL v zaknihovanej podobe, pretože takáto povinnosť pre ne vyplývala zo zákona. "Za vykonávanie úkonov s DPL však družstvá musia platiť CDCP alebo členovi CDCP poplatky," priblížila advokátka Zuzana Tiliščáková. Družstvám tak vznikajú dodatočne náklady, ktorých výšku nemajú možnosť ovplyvniť. Poplatková povinnosť je aj na strane vlastníka tohto cenného papiera. "Povinný je platiť CDCP poplatky za vedenie účtu, či za prípadne prevody DPL," vysvetlila.
Premena DPL na listinné prináša so sebou pre družstvo a vlastníka cenného papiera nielen zánik tejto poplatkovej povinnosti, ale je aj príležitosťou pre poľnohospodárske družstvá zreálniť zoznam vlastníkov DPL. Prínosom podľa advokátky je, že pri vydávaní listinných podielnických listov získa družstvo aktuálny zoznam skutočných vlastníkov DPL. "Dnes už zoznam vlastníkov v mnohých prípadoch nie je aktuálny," dodala Tiliščáková. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down