25.06.2014 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

E-learningové vzdelávanie pre farmárov

Farmári a potravinári z Bratislavského kraja majú možnosť zapojiť sa do informačno-vzdelávacieho projektu „Podnikateľské minimum farmára", ktorý nepretržite prebieha od októbra 2013 a bude pokračovať do októbra 2014.

Projekt pripravilo Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu (EZAT), ktorý na svojich webových stránkach www.agroturizmusslovakia.sk poskytuje začínajúcim ako aj už existujúcim podnikateľom z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva informácie a poznatky o aktuálnom vývoji a trendoch prostredníctvom rubrík  Pôdohospodárstvo, Obnova a rozvoj vidieka, Trvaloudržateľný rozvoj, Ekonomika, Manažment, Marketing, Účtovníctvo a Online poradenstvo. Mesačne tu býva zverejnených okolo 14 článkov a 10 otázok a odpovedí v poradenskej rubrike.

 

Potrebné informácie

 

Cieľom projektu  Podnikateľské minimum farmára  je priblížiť existujúcim podnikateľom ako aj začiatočníkom základné princípy a faktory fungovania farmárskeho a potravinárskeho odvetvia, minimálnu schému legislatívnych noriem a štátnej pomoci a   informácií potrebných k úspešnému agropodnikaniu. Nové programovacie obdobie predpokladá aj implementáciu opatrenia pre vstup nových začínajúcich a hlavne mladých farmárov, s čím súvisia aj nové trendy a podpory podnikania v agrosektore. Okrem noviniek v oblasti podpory podnikania sa projekt venuje aj zmenám legislatívy v oblasti správy a nájmu pozemkov súvisiacich s využívaním pôdy na podnikanie v poľnohospodárstve a zmenám systému schém štátnej pomoci pre podpory v agrorezorte. Otázky týkajúce sa efektívnosti hospodárenia každého podniku  - ako podnikať v pôdohospodárstve, aké sú hlavné výrobné faktory, ako podnikať s minimálnou mierou rizika, ako financovať podnikanie z úverových zdrojov sú ďalšími potrebnými informáciami, ktoré projekt zahŕňa.

Poradenstvo od odborníkov

Podnikateľské minimum farmára  predstavuje modernú e - learningovú formu výučby, ako formu celoživotného vzdelávania  ktoré je chápané ako proces získavania vedomostí, osvojovanie si zručností a kompetencií z každodenných skúseností a činností z podnikania v tejto oblasti (learning by doing). Na spomenutej internetovej stránke v rubrikách elearning a Online je poskytované minimálne počas obdobia 12 mesiacov trvalé poradenstvo pre farmárov a potravinárov z Bratislavského kraja, primárne z oblastí ako ekonomika, podnikanie, manažment, účtovníctvo, marketing, pôdohospodárstvo, potravinárstvo. Už teraz je tu možné nájsť množstvo odpovedí na otázky z rôznych odborov. Odborné informácie a rady v rámci projektu poskytujú odborníci z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Slovenského pozemkového fondu, odborníci v oblasti finančnej aj daňovej, aj odborníci z EZAT, ktorí svojou predošlou prácou a referenciami (Lexikón agropodnikateľa v čase krízy, Poradca podnikateľa vo vidieckej turistike a agroturistike, Lexikón podnikateľa v agroturistike), už preukázali a vedia garantovať odborné kvality realizácie projektu Podnikateľské minimum farmára.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down