20.03.2017 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekologická pôda na Slovensku v roku 2016

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku je stále atraktívne odvetvie, pretože sa do neho hlási stále viac farmárov ako z neho odchádza.

V roku 2016 sa z ekologického poľnohospodárstva (EP) odhlásilo alebo bolo vyradených 42 biofarmárov, ale na druhej strane sa registrovalo 88 nových farmárov. Registráciu a zmeny v registrácii robí ÚKSÚP - odbor Ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby v Bratislave počas celého roku. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke ÚKSUP-u v sekcii odborných činnosti - Ekologická poľnohospodárska výroba (www.uksup.sk).
V roku 2016 bolo na území Slovenska registrovaných 317 tzv. „čistých“ biofarmárov, ktorí sa zaoberali rastlinnou výrobou. Oproti roku 2015 ich stav vzrástol o počet 18. Tento nárast bol zaznamenaní hlavne pri ornej pôde (OP) a trvalých trávnych porastoch (TTP). Naopak, pri sadoch bol zaznamenaný pokles o jedného biofarmára. Pri vinici zostal počet biofarmárov na úrovni z roka 2015.
Podobne ako v roku 2015, tak aj v roku 2016 nadpolovičnú väčšinu tvorili biofarmári, ktorí obhospodarovali TTP (n=259). Napriek tomu, že ich stav vzrástol, bol zaznamenaný nižší percentuálny podiel obhospodarovania TTP (68,08 %) oproti roku 2015. Naopak, pri OP bol so vzostupom biofarmárov zaznamenaný tiež vzostup obhospodarovania OP na 31,26 %, čo je o 0,96 % viac ako v roku 2015. Oba tieto druhy pôd si zachovali prvenstvo v percentuálnom obhospodarovaní pôdy a tiež v počte biofarmárov.
Po nich nasledovali biofarmári obhospodarujúci ovocné sady  (n=32), ale s pomerne malou výmerou pôdy (0,57 %) a najmenší počet tvorili biofarmári zaoberajúci sa vinohradmi (n=8). Ak spočítame všetkých biofamárov za jednotlivé pôdy, výsledok bude omnoho vyšší, pretože viacerí biofarmári majú registrovaných viac pôdy, ktoré obhospodarujú.

Celý článok Ing. Kvetoslava Zaujeca, PhD. z ÚKSÚP-u Bratislava si možno prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 12.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down