Ekonomické aspekty chovu ošípaných

Ekonomickú efektivitu domácej produkcie akýchkoľvek komodít, poľnohospodárskych nevynímajúc, ovplyvňuje situácia na svetovom a európskom trhu. Tá je definovaná úrovňou ponuky a dopytu, od ktorých sa odvíjajú aktuálne tržné ceny. Ich výšku možno považovať za jeden z najvýznamnejších faktorov, ktoré rozhodujú o ekonomike výroby.

Na celom svete je v súčasnosti chovaných zhruba 975 mil. kusov ošípaných a stavy sa za posledných 10 rokov príliš nezmenili (Faostat 2023). Pre nasledujúce obdobie sa odhaduje len mierny nárast celkovej populácie. Podľa správy OECD-FAO (2022) má byť v roku 2031 celosvetovo chovaných celkom cca 1 mld. ošípaných. V roku 2021 bola podľa údajov Faostatu (2023) viac ako polovica prasiat (57 %) chovaná v Ázii a zhruba pätina v Európe (z toho v štátoch EÚ-27 cca 76 %).

V závislosti od toho, ako sa vyvíjajú stavy ošípaných, mení sa aj produkcia bravčového mäsa. Na svetovej produkcii mäsa celkom (357 mil. ton) sa v roku 2021 podieľalo najviac mäso kuracie (34 %) a bravčové (33,7 %). V roku 2021 činila svetová produkcia bravčového mäsa 120 mil. ton, pričom za posledných 10 rokov sa zvýšila o 10,6 %, najmä vďaka zvýšeniu priemernej hmotnosti jatočne upravených tiel prasiat zo 79 na 86 kg.
Medzi najväčších producentov patrí Čína a USA s podielom na svetovej produkcii 44,0 a 10,4 %. Výhľad OECD-FAO (2022) predpovedá rast produkcie bravčoviny medzi rokmi 2021 a 2031 o 7 %. V minulých rokoch bola výška produkcie ovplyvnená africkým morom ošípaných (AMO). Vplyv AMO však nemožno vylúčiť ani v nasledujúcom období.

Podľa údajov Faostatu (2023), v rokoch 2010 až 2020 celková ročná svetová spotreba bravčového mäsa vzrástla zo 107 na 113 mil. ton.

Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 33.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down