16.08.2016 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomické výsledky výroby v roku 2015

Predmetom každoročne vypracovanej Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR tzv. Zelenej správy je aj hodnotenie ekonomickej situácie tak z makroekonomického a odvetvového pohľadu.

Poľnohospodárstvo, podľa predbežných údajov, dosiahlo za rok 2015 kladný výsledok hospodárenia, t.j. zisk vo výške 30,5 mil. EUR. Bol to druhý po sebe nasledujúci ziskový rok. V porovnaní s rokom 2014 sa výsledok hospodárenia znížil o 35,2 mil. EUR a aj pri náraste podpôr ekonomická výkonnosť poľnohospodárstva stagnovala. Výnosy klesli o 1,1 % a náklady sa mierne zvýšili (0,4 %). Ekonomiku slovenského poľnohospodárstva v roku 2015 významne ovplyvňoval, podobne ako predchádzajúce roky, vývoj cien na európskom a svetovom trhu s poľnohospodárskymi komoditami. Rok 2015 bol charakteristický cenovými prepadmi poľnohospodárskych komodít, najmä živočíšnej výroby. Cenový vývoj  poľnohospodárskych komodít ovplyvnili krátkodobé a dlhodobé faktory, ktoré sa premietli do ekonomiky výrobkov a následne do ekonomiky poľnohospodárskych podnikov. Klesla aj pridaná hodnota o 40,3 mil. EUR (10,4 %). Podpory zlepšili výsledok hospodárenia, bez nich by bola väčšina podnikov stratová. Podiel celkových podpôr na výnosoch dosiahol 36,7 % a medziročne sa podpory zvýšili o 23,6 % (7,4 p.b.), čo bolo spôsobené dočerpávaním finančných prostriedkov z PRV 2007-2013 a čerpaním z nového Programu rozvoja vidieka  2014 -2020.  Z podpôr podniky uhrádzajú vstupy, úroky z úverov, nájomné a daň za užívanú pôdu ako aj dane z podpôr z fondov EÚ. Naďalej pretrvávali diferencie medzi úrovňou podpôr slovenského poľnohospodárstva  a poľnohospodárstva krajín EÚ-15.

 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 33

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down