21.07.2016 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika chovu dojných a mäsových kráv

Modelová kalkulácia vychádzajúca z podmienok chovu hovädzieho dobytka v ČR poukazuje na v priemere lepšiu ekonomickú situáciu chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka než kráv dojených. Túto skutočnosť potvrdzuje i vývoj početných stavov kráv oboch kategórií dobytka. Kým v rokoch 2005 až 2015 sa počet mäsových kráv zvýšil o 45 %, počet dojných kráv sa v rovnakom období znížil takmer o 13 %. Ekonomická podpora, ktorú chov dojných i nedojných kráv (nielen v ČR) vyžaduje, by mala stimulovať žiaduci rozvoj oboch odvetví chovu dobytka.

V rokoch 2005 až 2015 sa v ČR zvýšil počet kráv chovaných v systéme bez trhovej produkcie mlieka (BTPM) približne o 45 % a znížil sa počet dojených kráv takmer o 13 %. V krajinách EÚ sa v rovnakom období stavy kráv BTPM znížili o 1 % a dojených kráv o necelých 5 % (tab. 1 a graf 1). Keďže i v agrárnom sektore je k rozvoju podnikania nevyhnutné dosahovanie zisku, možno z vývoja počtu kráv hlavných produkčných smerov usudzovať v ČR na zreteľne a v EÚ na mierne lepšie ekonomické výsledky chovu kráv nedojených (BTPM) než dojených. V roku 2014 dosiahla v EÚ sebestačnosť vo výrobe kravského mlieka okolo 114 % a vo výrobe hovädzieho a teľacieho mäsa 99 %. Vysoká nadprodukcia mlieka je jednou z príčin problémov s odbytom mliečnych výrobkov, vysokej variability nákupných cien mlieka a v posledných rokoch stále častejšie sa vyskytujúcich „mliečnych kríz“. Cieľom príspevku je na základe modelovej kalkulácie porovnať orientačné ekonomické ukazovatele chovu dojných a nedojných kráv v prepočte na kravu a rok a na jednotku plochy poľnohospodárskej pôdy.
K orientačnému posúdeniu hlavných ekonomických výsledkov výroby mlieka a chovu kráv BTPM je využitá modelová kalkulácia vychádzajúca z údajov ČSÚ (Český statistický úřad), českej a zahraničnej odbornej literatúry, programov ku kalkulácii ekonomických ukazovateľov agrárnych komodít a v niekoľkých prípadoch z kvalifikovaných odhadov. Modelovo sú vypočítané náklady, tržby (výnosy) a zisk na kravu a rok a na jednotku produkcie a na hektár kŕmnych plodín (TTP), bez a s národnými a unijnými dotáciami. Ich sadzby pre chov dobytka sú (pre rok 2015) prevzaté z legislatívy MZe ČR (Ministerstvo zemědělství ČR), SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a z ďalších publikácií. Na udržovanie TTP je uvažované s nákladmi 3 000 Kč na hektár TTP. Ekonomické údaje sú z unijnej meny na českú prepočítané v kurze 1 € = 25,00 Kč.

Celý článok bude uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 30.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down