25.01.2016 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika prevádzky traktorov

Pri hodnotení efektívnosti prevádzky techniky na podnikovej úrovni spravidla využívame určitý súbor ukazovateľov, ktorý pozostáva z dvoch skupín. Prvú dôležitú skupinu predstavujú nákladové ukazovatele a druhou rozhodujúcou skupinou sú prevádzkové ukazovatele charakterizujúce nasadenie techniky. Hlavnými ukazovateľmi v tejto skupine sú počty odpracovaných prevádzkových hodín, alebo celková dosiahnutá výkonnosť.

Nákladové ukazovatele sú spravidla určitým obrazom ročného nasadenia strojov a úrovne starostlivosti o ich prevádzkovú pohotovosť. Z hľadiska metodického rozlišujeme základné a odvodené nákladové ukazovatele. Základné ukazovatele vyjadrujú vzniknuté materiálové, pracovné a finančné náklady. Odvodené nákladové ukazovatele sú potom určitou syntézou základných nákladových ukazovateľov a syntetických ukazovateľov nasadenia.

V základnej štruktúre ukazovateľov hodnotenia využitia poľnohospodárskej strojovej techniky spravidla rozlišujeme analytické a syntetické ukazovatele nasadenia. Hlavná pozornosť by sa mala sústreďovať na denné vyhodnocovanie nasadenia strojov (analytické ukazovatele) podľa jednotlivých operácií, pri ktorých sa priamym a nepriamym meraním vyhodnocuje výkonnosť, spotreba času a spotreba PHM. Syntetické ukazovatele by sa mali spravidla vyhodnocovať každoročne, alebo od začiatku zaradenia mechanizačného prostriedku do prevádzky. Súbor sledovaných prevádzkových ukazovateľov na podnikovej úrovni by mal umožňovať komplexne vyhodnotiť využitie poľnohospodárskej techniky a posúdiť aj jej efektívnosť v prevádzke.

Celý článok v RN č. 4

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down