01.08.2016 | 02:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika výroby bravčového mäsa v európskej konkurencii

Článok sa zaoberá porovnaním ekonomiky chovu ošípaných vo vybraných krajinách EÚ v rokoch 2013 a 2014. Priemerné výsledky krajín EÚ boli porovnané tiež s výsledkami tretiny najlepších fariem vo Francúzsku a Dánsku. Pre nájdenie hlavných príčin rozdielnych výsledkov v jednotlivých krajinách boli skúmané hlavné nákladové položky a najdôležitejšie ukazovatele intenzity.

Do ekonomiky chovu ošípaných sa významnou mierou premieta výživa, zdravotný stav, úžitkové parametre zvierat, úroveň technológie a organizácie práce. Veľmi významným faktorom, ktorý však nemôže chovateľ prasiat ovplyvniť, je realizačná cena. V roku 2014 realizačná cena ošípaných klesala, ekonomické výsledky sa pohybovali na obdobnej úrovni, ako v roku 2013, to znamená, že vo väčšine sledovaných krajín EÚ bola zistená strata. Zisk dosahovali v priemere v oboch rokoch podniky v Rakúsku a Španielsku; v Dánsku a Francúzsku iba tretina najlepších podnikov. Česká republika vykazovala v roku 2014 výsledky konkurencieschopné s ostatnými štátmi EÚ. Napriek tomu stále existujú rezervy v úžitkovosti prasníc, u prasiat v predvýkrme, v konverzii krmiva i produktivite živej práce.

Chov ošípaných je z pohľadu výživy obyvateľov a spotreby produktov rastlinnej výroby významným odvetvím živočíšnej výroby nielen v Českej republike, ale aj v ostatných štátoch EÚ. V rade európskych krajín je pozorovaný trvalý a významný pokles stavov ošípaných, ktorý je dôsledkom dlhodobo nepriaznivej ekonomickej situácie chovateľov ošípaných, ktorá pokračovala i v rokoch 2013 - 2014. Podľa prieskumu v krajinách zapojených do medzinárodného skúmania nákladov prasiat InterPIG sa očakáva v rokoch 2015 a 2016 pokles stavov prasníc vo všetkých sledovaných krajinách. Rakúsko, Belgicko, Dánsko Holandsko, Nemecko predpokladajú pokles stavov prasiat v oboch rokoch v rozmedzí 3 - 5 %, vo Francúzsku 1,5 - 2 %. Západní chovatelia uvádzajú tlak na rast nákladov z dôvodov ochrany životného prostredia (nakladanie s maštaľným hnojom), v niektorých štátoch tiež silnie tlak na zníženie užívania antibiotík zo strany spracovateľov a obchodníkov.

Celý článok bude uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 32.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down