02.05.2019 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekosystémové služby a trvalé trávne porasty

Trvalé trávne porasty (TTP) tvorené poloprírodnými lúkami alebo pasienkami predstavujú spravidla druhovo bohaté spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré vznikli ako sekundárne biotopy vyrubovaním lesov na získanie pôdy pre poľnohospodárske využívanie.

Vzhľad trávnatých porastov určujú najmä byliny, a spestrujú ich rozličné rastliny, ktoré postupne kvitnú od jari do jesene. Extenzívne využívané TTP môžu slúžiť ako biotopy pre rozmnožovanie a reprodukciu rastlín a živočíchov, pri migrácii alebo rozširovaní sa v krajine (rozptyľovanie semien hmyzom, vtákmi a inými zvieratami), biotopy pre opeľovačov, ako miesta na odpočinok, získavanie potravy, na úkryt, reguláciu škodcov a chorôb ľudí a podobne. Druhové zloženie spoločenstiev rastlín a živočíchov závisí od rôznych prírodných podmienok, napr. množstva vody či zloženia pôdy.
Význam TTP v krajine nie je len biotický pre ochranu živej prírody, ale mnohonásobný. TTP plnia v krajine mnohé funkcie a úžitky, ktoré sú potrebné pre ľudskú spoločnosť a označujú sa termínom ekosystémové služby (MEA, 2005). Podľa medzinárodnej klasifikácie ekosystémových služieb (CICES – Common International Classification of Ecosystem Services) sa rozdeľujú na produkčné, regulačné a kultúrne (Potschin & Haines-Young, 2013).
Ekosystémové služby sú ovplyvnené štruktúrou krajiny, jej usporiadaním, geografickou pozíciou a intenzitou a spôsobom využívania TTP i okolitých pozemkov. Na hodnotenie ekosystémových služieb sa používajú rôzne ukazovatele - indikátory. Čím sa v krajine vyskytuje väčší podiel prírodných a poloprírodných ekosystémov, tým má krajina tendenciu uchovať si väčšiu rozmanitosť a kvalitu ekosystémových služieb. Naopak, urbanizované plochy a intenzívne využívané trávniky strácajú kapacitu pre fungovanie mnohých ekologických procesov.

Viac sa dočítate v týždenníku ROĽNÍCKE NOVINY č. 17.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down