02.05.2022 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Emisie: kľúčové fakty a zistenia podľa FAO- Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo

Príležitosti na zníženie emisií skleníkových plynov existujú pre všetky druhy zvierat, vo všetkých regiónoch. Celkové emisie z hospodárskych zvierat chovaných na celom svete predstavujú 7,1 Gt ekvivalentu CO2 ročne, čo je 14,5 % všetkých antropogénnych emisií skleníkových plynov.

Hovädzí dobytok chovaný na hovädzie mäso a mlieko, ako aj na hnoj a ťažnú silu je zodpovedný za najviac (65 %) emisií v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Produkcia a spracovanie krmív (vrátane zmeny využívania pôdy) a enterická fermentácia (črevné kvasenie) u prežúvavcov sú hlavné zdroje emisií, ktoré predstavujú 45 a 39 % celkových emisií; skladovanie a spracovanie hnoja len 10 %. Zvyšok pripadá na spracovanie a prepravu živočíšnych produktov.
Čo sa týka komodít, za najviac emisií (41 %) k celkovej produkcii skleníkových plynov v sektore je zodpovedné hovädzie mäso, pričom jeho emisná intenzita (emisie na jednotku produktu - EI) predstavuje takmer 300 kg ekvivalentu CO2 na kilogram vyprodukovanej bielkoviny (300 kg CO2-ekv/kg).
Druhým v poradí je mlieko dobytka (20 % - EI je pod 100 kg CO2-ekv/kg.). Tento údaj však nezahŕňa emisie z kravského hnoja a dobytka používaného ako ťažná sila. Nasleduje bravčové mäso (9 % - EI je pod 100 CO2-ekv/kg), byvolie mlieko a mäso (8 %), kuracie mäso a vajcia (8 %) a mlieko a mäso z malých prežúvavcov (6 % - EI je 165 kg a 112 kg CO2-ekv/kg). Zvyšné emisie pochádzajú z iných druhov hydiny a nepožívateľných produktov.
Enterické emisie a produkcia krmiva (vrátane usadzovania hnoja na pastve) dominujú emisiám z produkcie prežúvavcov. V dodávateľských reťazcoch ošípaných súvisí prevažná časť emisií s dodávkou krmiva a skladovaním hnoja pri spracovaní, zatiaľ čo dodávka krmiva predstavuje väčšinu emisií pri produkcii hydiny. Po nej nasleduje spotreba energie. Asi 44 % emisií hospodárskych zvierat je produkovaných vo forme metánu (CH4). Zostávajúca časť je rozdelená medzi oxid dusný (N2O, 29 %) a oxid uhličitý (CO2, 27 %).

Viac sa dočítate v príspevku Ing. Andrey Mrekajovej, PhD. z NPPC - VÚŽV Nitra - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 18.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down