22.12.2022 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Emisie skleníkových plynov z chovu zvierat

Chov hospodárskych zvierat je nielen významným zdrojom bielkovín vo výžive obyvateľstva, ale zároveň v sebe skrýva aj tienisté stránky, spočívajúce v produkcii skleníkových plynov (metán, oxid dusný). Tieto sa podieľajú na skleníkovom efekte, ktorý spôsobuje otepľovanie prízemnej atmosféry.

Ich celkový otepľovací potenciál je v prípade metánu 28-krát a v prípade oxidu dusného 265-krát väčší ako v prípade oxidu uhličitého (v časovom horizonte 100 rokov).
Približne 41 % globálnych emisií metánu (CH4) pochádza z prírodných zdrojov, ako sú mokrade alebo prírodné požiare. Zvyšných 59 % emisií má antropogénny pôvod (spôsobené ľudskou činnosťou), pričom ich najväčším zdrojom je poľnohospodárstvo (40 - 53 %), a to najmä v súvislosti s intenzifikáciou produkcie. Ďalej nasleduje výroba a používanie fosílnych palív (19 - 30 %) a následne odpady (20 - 26 %). V rámci EÚ pochádza až 53 % antropogénnych emisií metánu z poľnohospodárstva, 26 % z odpadu a 19 % z energetiky. Uvedené odvetvia zahŕňajú až 95 % celkových emisií metánu, a preto je nevyhnutné zamerať opatrenia na zníženie jeho emisií na tieto sektory.
V prípade oxidu dusného (N2O) nie je mechanizmus jeho emisií a záchytov celkom preskúmaný. Hlavnou príčinou emisií sú prebytky minerálneho dusíka v pôde (intenzívne hnojenie) a nepriaznivý vzdušný režim pôd (používanie ťažkých mechanizmov pri obrábaní). Zdrojom emisií sú i čistiarne komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Na jeho produkcii participujú priemyselné procesy (20 %), doprava (6 %), živočíšne odpady (12 %), energetický priemysel (3 %) a  poľnohospodárske pôdy (59 %).

Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 1.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down