16.12.2020 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Envirorezort prisľúbil chovateľom oviec kompromis

Zástupcovia Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku (ZCHOK) rokovali s predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) o zásadných pripomienkach chovateľov k vyhláške, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a ktorou sa sprísňujú pravidlá odškodňovania chovateľov hospodárskych zvierat pri škodách spôsobených chránenými dravcami. Envirorezort prisľúbil zmenu návrhu vyhlášky a prijatie takého kompromisu, ktorý by bol pre chovateľov splniteľný.

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo v novembri tohto roka do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Návrh vyhlášky bol pre chovateľov oviec a kôz neprijateľný a preto spolu s ďalšími organizáciami, k tejto vyhláške predložili svoje pripomienky. K návrhu vyhlášky bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložených celkom 301 pripomienok a z toho 189 zásadných. ZCHOK o detailoch vyhlášky, týkajúcich sa chovateľov oviec a kôz  intenzívne komunikuje aj s Ministerstvom pôdohospodárstva, sekciou poľnohospodárstva, ktoré naše pripomienky v plnom rozsahu považuje za oprávnené.

Chovateľom oviec a kôz primárne prekážalo ustanovenie, ktoré chovateľov, ktorí si chceli nárokovať škody spôsobené šelmami na hospodárskych zvieratách, nútilo držať neúmerný počet pastierskych strážnych psov, alebo vybudovať oplôtky a ohradníky, čo by našej krajine viac uškodilo, ako pomohlo. Chovatelia oviec a kôz nie sú proti celoročnej ochrane vlka dravého na Slovensku, zastávajú však názor, že ak im vlk zabije zvieratá, mal by niekto za vzniknuté škody znášať následky.

Ako sa však ukázalo, aktívna komunikácia ZCHOK s MŽP SR, prináša ovocie. Zástupcovia ZCHOK absolvovali opätovné stretnutie so zástupcami MŽP k návrhu vyhlášky, pripravovanej envirorezortom, ktorá má spresniť pravidlá odškodňovania chovateľov pri škodách spôsobených chránenými dravcami, určené zákonom o ochrane prírody a krajiny. Pri prvom stretnutí zástupcovia ZCHOK niektoré časti vyhlášky, týkajúce sa preventívnych opatrení, označili ako nerealizovateľné pre chovateľov oviec a kôz a následne tieto argumenty predložili aj v rámci pripomienkovania vyhlášky.

„Druhé stretnutie sa nieslo v duchu hľadania riešení. Výsledkom rokovania zástupcov zväzu chovateľov oviec a kôz sú kompromisné návrhy, ktoré chovatelia dokážu splniť. Envirorezort ustúpil od neúmerne prísnych nárokov na počet psov, či nesplniteľných požiadaviek na spôsoby ohrádzania zvierat. Chovateľov preto teší ústretový prístup zástupcov MŽP SR, ktorý potvrdil dôležitú úlohu chovu oviec a kôz pre krajinotvorbu. To, či novela vyhlášky bude pre krajinu a chov oviec prínosom, alebo skazou, sa uvidí až po predložení jej konečného návrhu,“ uviedol Igor Nemčok, predseda ZCHOK.

Zásadným kompromisom je aj dvojročné prechodné obdobie na zabezpečenie stád prostredníctvom psov a ohradníkov.

Ing.Slavomír Reľovský

riaditeľ

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down