Estrálny cyklus u hospodárskych zvierat

Estrálny cyklus je súhrnné označenie pre pravidelné fyziologické zmeny pozorované na reprodukčných orgánoch a zmeny v správaní samíc placentálnych cicavcov. Tieto zmeny sú navodené pôsobením pohlavných hormónov a slúžia na zaistenie reprodukcie.

Estrálny cyklus začína u samice v puberte a v pravidelných časových intervaloch sa opakuje až do konce jej reprodukčnej aktivity. Počas života samice sa tak v určitých intervaloch striedajú obdobia sexuálnej aktivity s obdobiami so zníženou pohlavnou aktivitou.

U všetkých cicavcov, zvierat s estrálnym cyklom, je cyklus riadený pohlavnými hormónmi. Na vaječníku začne rast pod vplyvom folikulostimulačného hormónu (FSH) z adenohypofýzy folikulu obsahujúceho nezrelé vajíčko. Neskôr folikul produkuje estrogény, ktoré stimulujú k rastu sliznicu maternice (endometrium). Zrelý folikul, označovaný ako Graafov folikul, praskne pod vplyvom ďalšieho adenohypofyzárneho hormónu, luteinizačného hormónu (LH). Vajíčko sa uvoľní do vajcovodu a dochádza k ovulácii. Prasknutý folikul sa premení na žlté teliesko, ktoré vyrába hormón progesterón. Ten po určitú dobu udržuje sliznicu maternice pripravenú na uhniezdenie oplodneného vajíčka. Celý tento dej prebieha v štyroch fázach – proestrus, estrus, metestrus a diestrus. U hospodárskych zvierat sa ruja opakuje spravidla v trojtýždennom intervale, u ovce je cyklus o 3 – 4 dni kratší.
Počas proestru začína pod vplyvom FSH dozrievať vo vaječníku jeden alebo viac folikulov, rastúce folikuly produkujú hormóny estrogénnej povahy. Vďaka estrogénom rastie prekrvenie pohlavnej sústavy a tiež mohutnie sliznica maternice, endometrium. Rozširujú sa v ňom žľazy, rozrastajú sa a zvyšuje sa hrúbka sliznice. Samica je v tejto dobe vyhľadávaná samcami, nie je ale ochotná sa páriť a odháňa ich.

Celý článok doc. Evy Chmelíkovej z Českej zemědělskej univerzity v Prahe je uverejnený v Roľníckych novinách č. 12.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *