22.10.2014 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Etikety na potravinách sa musia prispôsobiť nariadeniu EÚ od 13.decembra

V krajinách Európskej únie, vrátane Slovenska, sa od 13. decembra začne uplatňovať Nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

Podnikateľom na Slovensku hrozí na základe zákona o potravinách už dnes pokuta od 500 do 200.000 eur, ak porušujú zákaz klamlivého označenia potravín alebo ich klamlivej reklamy a od 1000 do 500.000 eur, ak vyrábajú, alebo umiestňujú na trh potraviny bez označenia ich alergénnych zložiek, ak ich obsahujú.
"Novou požiadavkou na označenie potravín je napríklad minimálna veľkosť písma, zvýraznenie alergénov a iné. Aktuálne treba postupovať podľa zákon o potravinách a vykonávacej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, kde sú zadefinované požiadavky na označovanie," informovala Paulína Komarová z Kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVaPS) SR.
Odpovede na sériu otázok týkajúcich sa uplatňovania nariadenia poskytne aj špeciálna pracovná skupina odborníkov z členských štátov, ktorú zriadilo Generálne riaditeľstvo Komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa a od 31. januára 2013 je k dispozícii aj dokument, v ktorom reaguje na konkrétne otázky z praxe.
"Zverejnený dokument má pomôcť všetkým účastníkom potravinového reťazca, ako aj príslušným vnútroštátnym orgánom lepšie porozumieť nariadeniu o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom a správne ho uplatňovať. Nemá však formálne právne postavenie a v prípade sporu nesie výhradnú zodpovednosť za výklad tohto právneho predpisu Súdny dvor Európskej únie," uvádza sa v dokumente.
Podľa neho ak napríklad ide o balené potraviny, povinné informácie o potravinách musia byť uvedené priamo na obale alebo na pripojenej etikete. "Pojem etiketa sa vymedzuje ako akákoľvek visačka, značka, známka, obrázkový alebo iný opisný materiál napísaný, vytlačený, šablónou natlačený, vyznačený, vyrazený, alebo natlačený na obal, alebo nádobu potravín, alebo k nemu pripojený." Etikety musia byť "ľahko viditeľné, jasne čitateľné a v prípade potreby nezmazateľné".
Ďalej sa uvádza, že povinné údaje o potravinách nemožno žiadnym spôsobom skrývať, zakrývať, odvádzať od nich pozornosť, ani ich nemožno narušiť iným textom alebo obrázkami či iným rušivým materiálom. Etikety nesmú byť ľahko odstrániteľné, aby sa tak neohrozila dostupnosť alebo prístupnosť povinných údajov o potravinách pre spotrebiteľov. Vyžaduje sa tiež, aby sa nepovinné informácie nezobrazovali na úkor povinných.
Európsky parlament a Rada nariadenie prijali 25. októbra 2011, účinnosť nadobudlo 12. decembra 2011. Ustanovenia týkajúce sa označenia výživovej hodnoty prídu do praxe až o dva roky (od 13. decembra 2016).
Ďalšie odpovede na otázky k implementácií nariadenia sú dostupné na webovej stránke http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/q anda_application_reg1169-2011_sk.pdf.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down