20.05.2014 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EÚ chce od roku 2016 modernejšie predpisy pre bezpečnosť potravín

Európska komisia (EK) v máji 2013 navrhla balík opatrení zavádzajúci predpisy pre bezpečnejšie potraviny. Jeho cieľom je modernizácia, zjednodušenie a posilnenie agropotravinárskeho reťazca v Európe. Ak tieto opatrenia prijme aj Európsky parlament a Rada, do platnosti by mohli vstúpiť v roku 2016.

Návrh EK sa týka posilnenia kontroly dodržiavania zdravotníckych a bezpečnostných noriem v celom agropotravinárskom reťazci, nakoľko potravinová bezpečnosť má podstatný význam pre zabezpečenie dôvery spotrebiteľov a udržateľnosť potravinárskej výroby.
Navrhnuté opatrenia sú odpoveďou na požiadavku zjednodušenia právnych predpisov a lepšej regulácie, čím sa zníži administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov a zjednoduší sa regulačné prostredie. Osobitná pozornosť sa venuje vplyvu tejto legislatívy na malé a stredné podniky a na mikropodniky, ktoré sú oslobodené od uplatňovania finančne a administratívne najnáročnejších prvkov v právnych predpisoch.
Legislatíva EÚ týkajúca sa potravinového reťazca v súčasnosti zahŕňa takmer 70 jednotlivých právnych aktov. Navrhovaná reforma zníži tento počet na 5 predpisov, pričom sa zníži aj administratívna náročnosť spojená s procesmi a postupmi, ktoré musia dodržiavať poľnohospodári, chovatelia a podnikateľské subjekty v potravinárstve.
"Agropotravinársky priemysel je druhé najväčšie hospodárske odvetvie v EÚ, zamestnáva viac ako 48 miliónov ľudí a ročne vyprodukuje hodnotu vo výške 750 miliárd eur," uviedol v tejto súvislosti komisár pre zdravie Tonio Borg.
V Európe platia celosvetovo najprísnejšie normy potravinovej bezpečnosti. Minulý rok po vypuknutí škandálu s konským mäsom označovaným ako hovädzie sa však ukázalo, že existuje priestor na ich zlepšenie, hoci nedošlo k ohrozeniu zdravia.
Medzi hlavné prvky návrhu komisie patrí posilnenie úradných kontrol, inšpekcií a testov priamo na mieste činu. Súčasný systém poplatkov na financovanie kontrolnej činnosti v celom potravinovom reťazci sa rozšíri o ďalšie sektory, ktoré v súčasnosti nie sú spoplatnené. Mikropodniky budú oslobodené od takýchto poplatkov, ale nie od kontrol.
Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby zahrnuli kontroly proti podvodom do svojich národných plánov kontrol a aby zabezpečili, že finančné sankcie v týchto prípadoch budú také vysoké, aby mali skutočne odradzujúci účinok.
Nový balík opatrení zavádza jediný právny predpis na reguláciu zdravia zvierat v EÚ, posilňujúci prevenciu. Cieľom je skvalitniť normy a poskytnúť spoločný systém na lepšie odhaľovanie a kontrolu chorôb a na koordinovaný spôsob riešenia bezpečnostných rizík súvisiacich so zdravím, potravinami a krmivom. Ďalej sa zavádzajú kategórie chorôb a priority, ktoré si vyžadujú zásah na úrovni EÚ.
EK upozornila, že hodnota plodín pestovaných v EÚ dosahuje 205 miliárd eur ročne. Bez ochrany, ktorú poskytujú predpisy o zdraví rastlín, by toto odvetvie utrpelo značné hospodárske škody. Lesníctvo, poľnohospodárstvo, a prírodné dedičstvo ohrozujú škodcovia a choroby, ktoré napádajú rastliny a objavujú sa nové druhy škodcov. Komisia navrhla modernizáciu existujúceho režimu rastlinno-lekárskej starostlivosti s cieľom zabrániť, aby sa noví škodcovia usadili v EÚ, a chrániť pestovateľov rastlín, ako aj odvetvie lesníctva.
Nakoľko až 60 % svetového vývozu osiva pochádza z EÚ, nový balík opatrení obsahuje jednoduchšie a flexibilnejšie pravidlá uvádzania osiva a iného rastlinného rozmnožovacieho materiálu na trh s cieľom zabezpečiť produktivitu, prispôsobivosť a rozmanitosť európskej produkcie plodín a lesov a uľahčiť obchod s nimi.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down