18.11.2021 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EÚ naznačila, ako chce chrániť lesy, ozdraviť pôdu a účinnejšie využívať odpadky

Tri iniciatívy, ktoré v stredu predložila Európska komisia (EK), by mali obmedziť podiel EÚ na odlesňovaní, uľahčiť prepravu odpadu v EÚ a bojovať proti vývozu nelegálneho odpadu do tretích krajín a zabezpečiť, aby európska pôda bola do roku 2050 ozdravená, odolná a dostatočne chránená.

V období od 1990 do roku 2020 svet stratil 420 miliónov hektárov lesov, čo je rozloha väčšia než územie Únie. Nové pravidlá majú zaručiť, že výrobky, ktoré občania EÚ spotrebúvajú na jednotnom trhu, neprispievajú ku globálnemu odlesňovaniu a k degradácii lesov. Hlavnou príčinou týchto procesov je agročinnosť v súvislosti s komoditami, ako je sója, hovädzie mäso, palmový olej, drevo, kakao a káva.
Nové nariadenie stanovuje záväzné pravidlá pre spoločnosti, ktoré chcú tieto komodity uvádzať na trh EÚ. Cieľom je zabezpečiť, aby boli na trhu EÚ povolené len výrobky, ktorých výroba nevedie k odlesňovaniu. Komisia bude posudzovať jednotlivé krajiny a s nimi spojenú úroveň rizika odlesňovania a degradácie lesov, ku ktorým dochádza pri produkcii uvedených komodít.
Komisia zintenzívni dialóg s veľkými spotrebiteľskými krajinami. Vďaka novým pravidlám sa obmedzia emisie skleníkových plynov a strata biodiverzity. Boj proti odlesňovaniu a degradácii lesov by mal mať pozitívny vplyv na miestne komunity vrátane pôvodných obyvateľov, ktorí sú závislí od lesných ekosystémov.
Revidovaným nariadením o preprave odpadu EK plní ciele obehového hospodárstva a nulového znečistenia tým, že navrhuje prísnejšie pravidlá pre vývoz odpadu, efektívnejší systém obehu odpadu a tvrdé opatrenia proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom.
Vývoz odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude povolený len vtedy, ak tretie krajiny budú ochotné prijímať určité odpady a budú s nimi nakladať udržateľným spôsobom. Preprava odpadu do krajín OECD sa bude monitorovať a môže sa pozastaviť, ak tento odpad spôsobuje vážne environmentálne problémy v krajine určenia. Všetky spoločnosti, ktoré vyvážajú odpad mimo EÚ, musia zabezpečiť, aby zariadenia, ktoré ich odpad prijímajú prešli nezávislým auditom s cieľom potvrdiť, že sa s odpadom nakladá ekologicky vhodným spôsobom.
Zjednodušenie postupov pre opätovný vstup prepravovaného odpadu do obehového hospodárstva má znížiť závislosť EÚ od primárnych surovín a podporí inováciu a dekarbonizáciu priemyslu EÚ.
Nariadením o preprave odpadu sa posilnia opatrenia proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom, ktoré je jednou z najzávažnejších foriem environmentálnej trestnej činnosti. Nezákonná preprava môže predstavovať až 30 % prepravy odpadu v hodnote 9,5 miliardy eur ročne.
Komisia predložila aj novú stratégiu EÚ v oblasti pôdy, ktorá je prínosom pre stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Má riešiť dvojitú krízu v oblasti klímy a biodiverzity.
Podľa správy EK zdravé pôdy sú základom pre 95 % konzumovaných potravín, nachádza sa v nich 25 % biodiverzity sveta a sú najväčšou pozemskou zásobárňou uhlíka na planéte, avšak 70 % pôdy v EÚ nie je v dobrom stave.
Stratégia stanovuje rámec s konkrétnymi opatreniami na ochranu, obnovu a udržateľné využívanie pôdy a navrhuje súbor dobrovoľných a právne záväzných opatrení. Jej cieľom je zvýšiť obsah uhlíka v poľnohospodárskej pôde, bojovať proti dezertifikácii, obnoviť degradovanú krajinu a pôdu a zabezpečiť, aby boli do roku 2050 všetky pôdne ekosystémy v dobrom stave.
Eurokomisia vyzvala na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany pôdy, aká v Únii existuje pre vodu, morské prostredie a ovzdušie. Dosiahne sa to prostredníctvom návrhu novej právnej úpravy v oblasti zdravia pôdy, ktorý sa predloží do roku 2023.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down