13.06.2014 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EÚ označila vývoj na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami za priaznivý

Európska komisia (EK) dnes zverejnila správu o vývoji na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a súvisiacou legislatívou z roku 2012, takzvaným "mliečnom balíčkom". Komisia posudzuje budúcnosť tohto odvetvia vcelku priaznivo.

Zmyslom "mliečneho balíčka" je posilniť postavenie výrobcov mlieka v mliekarenskom reťazci a pripraviť odvetvie na viac trhovo orientovanú a udržateľnú budúcnosť, najmä s vzhľadom na skúsenosti z krízy, v ktorej sa trh s mliekom ocitol v roku 2009.
Členské štáty môžu ukladať pestovateľom a spracovateľom mlieka povinnosť uzatvárať písomné zmluvy. Poľnohospodári majú možnosť vyjednávať zmluvné podmienky, vrátane ceny surového mlieka, kolektívne prostredníctvom organizácií výrobcov. Členské štáty môžu za určitých podmienok uplatňovať pravidlá regulácie dodávky syra s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.
Zo správy EK vyplýva, že zmluvy medzi poľnohospodármi a spracovateľmi sú povinné v 12 členských štátoch - v Bulharsku, vo Francúzsku, na Cypre, v Chorvátsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku a Taliansku. V niektorých iných štátoch (Belgicko, Spojené kráľovstvo) sa poľnohospodári dohodli so spracovateľskými organizáciami na kódexoch osvedčených postupov.
Vnútroštátne predpisy pre uznávanie organizácií výrobcov umožnili oficiálne uznanie celkom 228 organizácií výrobcov v šiestich členských štátoch - v Belgicku, Česku, vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku. V štyroch z týchto členských štátov (Česko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko) viedli organizácie výrobcov kolektívne rokovania týkajúce sa 4 až 33 % celkových dodávok. V Českej republike bol tento podiel približne 18 %.
Komisia zastáva názor, že je ešte príliš skoro, aby sa mohli prejaviť významné účinky tohto súboru predpisov na sektor mlieka, najmä v znevýhodnených regiónoch. Realizácia možností, ktoré ponúka "mliečny balíček", ako je vytváranie organizácií výrobcov a organizácie kolektívneho vyjednávania, si vyžaduje čas a rozhodný prístup poľnohospodárov.
Aj napriek všeobecne priaznivému výhľadu pre svetové trhy s mliekom a mliečnymi výrobkami, ktorý sľubuje značný nárast príležitostí v nadchádzajúcich rokoch, správa odráža aj pochybnosti, ktoré boli vznesené voči schopnosti regulačného rámca EÚ zvládať mimoriadne výkyvy trhu alebo krízovú situáciu po skončení systému kvót. Obavy sa týkajú naplnenia potreby zabezpečiť vyvážený rozvoj produkcie mlieka v celej EÚ a zamedziť extrémnu koncentráciu v najproduktívnejších oblastiach.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down