16.07.2021 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Eurokomisia prijala ambicióznu stratégiu EÚ v oblasti lesného hospodárstva

Európska komisia (EK) prijala v piatok novú stratégiu EÚ v oblasti lesného hospodárstva s výhľadom do roku 2030. Ide o iniciatívu v rámci Európskej zelenej dohody, ktorá vychádza zo stratégie EÚ v oblasti biodiverzity.

Stratégia pre lesy prispieva k širšiemu balíku opatrení navrhovaných na dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov minimálne o 55 % do roku 2030 a klimatickej neutrality v roku 2050. Pomáha EÚ splniť aj záväzky zvýšiť zachytávanie uhlíka prírodnými záchytmi. Stratégia sa zároveň zameriava aj na spoločenské riešenie sociálnych, hospodárskych a environmentálnych aspektov a na zabezpečenie multifunkčnosti lesov EÚ, pričom zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú lesníci.
Komisia pripomenula, že lesy sú ako "pľúca našej planéty" nevyhnutným spojencom v boji proti zmene podnebia a strate biodiverzity. Fungujú ako zachytávače uhlíka a pomáhajú znižovať vplyvy zmeny klímy, chránia pred silnými záplavami a znižujú dosahy sucha.
Stratégia pre lesy stanovuje víziu a opatrenia na zvýšenie množstva a kvality lesov v EÚ a na posilnenie ich ochrany, obnovy a odolnosti. Navrhované opatrenia zvýšia prírodné zachytávanie uhlíka, čím prispejú k zmierneniu zmeny podnebia. Stratégia sa zaväzuje prísne chrániť primárne lesy a pralesy, obnovovať znehodnotené lesy a zabezpečovať ich udržateľné obhospodarovanie.
Komisia prostredníctvom tejto stratégie podporuje najhospodárnejšie postupy lesného hospodárstva v oblasti klímy a biodiverzity, zdôrazňuje potrebu udržiavať využívanie drevnej biomasy v medziach udržateľnosti.
Stratégia predpokladá aj rozvoj platobných schém pre vlastníkov a správcov lesov za poskytovanie služieb alternatívnych ekosystémov, napríklad zachovaním nedotknutej časti svojich lesov.
Nová stratégia pre lesy nakoniec prináša aj právny návrh na posilnenie monitorovania, podávania správ a zber dát v celej EÚ. Harmonizovaný zber údajov v kombinácii so strategickým plánovaním na úrovni členských štátov poskytne komplexný obraz o stave, vývoji a predpokladanom budúcom vývoji lesov v Únii.
Stratégiu EK sprevádza ambiciózny plán na vysadenie  miliárd stromov v celej Európe do roku 2030 pri rešpektovaní ekologických princípov - správny strom na správnom mieste so správnym účelom.
Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti uviedol, že európske lesy sú prírodným dedičstvom, ktoré nemožno považovať za samozrejmosť a preto ochrana, obnova a budovanie odolnosti európskych lesov je  nevyhnutné nielen na boj proti klimatickej kríze a strate biodiverzity, ale aj na zachovanie sociálno-ekonomických funkcií lesov. "Obrovská účasť na verejných konzultáciách ukazuje, že Európanom záleží na budúcnosti lesov, takže musíme zmeniť spôsob, akým chránime, obhospodarujeme a pestujeme naše lesy, aby to prinieslo skutočné výhody pre všetkých," opísal situáciu komisár.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down