21.10.2021 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Europoslanci podporili stratégiu Európskej komisie "Z farmy na stôl"

Reforma potravinových systémov EÚ by mala priniesť zdravšie potraviny, znížiť environmentálnu stopu poľnohospodárstva a zaistiť potravinovú bezpečnosť a spravodlivú odmenu pre farmárov. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v stredu schválil Európsky parlament (EP).

Za stratégiu Európskej komisie "Z farmy na stôl" zahlasovalo 452 poslancov, 170 bolo proti a 76 sa zdržalo hlasovania. Poslanci v tejto súvislosti zdôraznili, že na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody vrátane cieľov v oblasti klímy, biodiverzity, nulového znečistenia a verejného zdravia je dôležitá produkcia udržateľných a zdravých potravín.
Parlament poukázal na potrebu posilniť udržateľnosť vo všetkých častiach potravinového dodávateľského reťazca a zopakoval, že v tomto úsilí zohráva úlohu každý občan – od farmára až po spotrebiteľa.
Poslanci žiadajú, aby eurokomisia zintenzívnila úsilie o posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, a to aj úpravou pravidiel hospodárskej súťaže. Cieľom je zaistiť farmárom spravodlivý podiel na zisku z udržateľne vyrábaných potravín.
Zákonodarcovia navyše v jednotlivých oblastiach presadzujú podporu pre zdravšie potraviny, vedecky podložené odporúčania EÚ týkajúce sa zdravého stravovania - vrátane povinného označenia výživovej hodnoty na prednej strane balenia, potrebu riešiť nadmernú konzumáciu mäsa a vysoko spracovaných potravín s veľkým obsahom soli, cukru a tuku, a to aj stanovením maximálnych prípustných úrovní ich príjmu, znížiť používanie pesticídov a zlepšiť proces ich schvaľovania a aj dôslednejšie monitorovať ich uplatňovanie v záujme ochrany opeľovačov a biodiverzity.
Poslanci požadujú záväzné ciele v oblasti znižovania používania pesticídov - členské štáty by mali tieto ciele realizovať prostredníctvom svojich strategických plánov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Odporúčania týkajúce sa emisií skleníkových plynov predpokladajú reguláciu a stanovenie ambicióznych cieľov zníženia emisií z poľnohospodárstva a s ním súvisiaceho využívania pôdy, ktorých súčasťou by mali byť aj prísne kritériá na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na báze biomasy, a to v rámci balíka predpisov "Fit for 55" na splnenie klimatických cieľov EÚ do roku 2030. Týkajú sa aj potreby obnoviť a posilniť prirodzený záchyt uhlíka.
V záujme vytvorenia dobrých životných podmienok pre zvieratá europoslanci požadujú zavedenie spoločných, vedecky podložených ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat v záujme rozsiahlejšej harmonizácie na úrovni celej EÚ, posúdenie súčasných právnych predpisov EÚ s cieľom zistiť, či sú potrebné zmeny, postupné ukončenie používania klietok v živočíšnej výrobe v EÚ, povolenie dovozu živočíšnych produktov z krajín mimo EÚ len pod podmienkou, že spĺňajú normy EÚ.
V oblasti ekologického poľnohospodárstva sa EP zasadzuje za zväčšenie plochy ekologicky obhospodarovanej pôdy v EÚ do roku 2030 a za dôraznejšiu podporu dopytu po výrobkoch ekologického poľnohospodárstva prostredníctvom iniciatív v oblasti propagácie, verejného obstarávania a zdaňovania.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down