20.11.2013 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Europoslanci prijali historickú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes schválili dohodu s Radou o pätici legislatívnych aktov, ktoré reformujú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Agrárna politika EÚ bude od roku 2014 klásť väčší dôraz na ochranu životného prostredia, zabezpečí spravodlivejšie rozdelenie fondov EÚ a pomôže poľnohospodárom lepšie sa vyrovnať s problémami na trhu.
"Historicky prvá reforma poľnohospodárskej politiky EÚ, o ktorej rozhodovali ministri a volení poslanci Európskeho parlamentu, dostala konečnú podobu," uviedol predseda poľnohospodárskeho výboru EP a hlavný vyjednávač pre túto oblasť Paolo De Castro.

Podľa talianskeho europoslanca nová SPP zaistí lepšiu rovnováhu medzi bezpečnosťou potravín a ochranou životného prostredia, pripraví poľnohospodárov na budúce výzvy a bude spravodlivejšia a legitímnejšia.
Europoslanci chceli zaistiť, aby priame platby získavali iba aktívni poľnohospodári. Presvedčili Radu, aby bola vytvorená čierna listina subjektov, akými sú letiská či športové kluby, ktoré budú automaticky vylúčené z prijímania dotácií EÚ, ak nepreukážu, že agrárna činnosť predstavuje významnú časť ich príjmov.
EP trval aj na záväznom celoeurópskom mechanizme, ktorý mladým poľnohospodárom zaručí zvýšenie platieb o 25 % na prvých 25 až 90 hektárov. Drobní poľnohospodári budú môcť získať viac prostriedkov, zatiaľ čo veľkým farmám, ktoré dostávajú viac ako 150.000 eur, budú platby nad túto sumu znížené najmenej o 5 %.
Portugalský poslanec a parlamentný spravodajca pre nariadenie o priamych platbách a rozvoji vidieka Luis Manuel Capoulas Santos tvrdí, že okrem toho, že sa podarilo presunúť časť prostriedkov od veľkých poľnohospodárskych družstiev smerom k mladým poľnohospodárom a malým štruktúram, bolo zaistené aj lepšie rozdelenie európskych fondov naprieč EÚ.
"Do roku 2020 by mali poľnohospodári z rôznych členských štátov získavať aspoň 72 % úniového priemeru priamych platieb," uviedol Capoulas Santos.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Dacian Ciološ, ktorý reformu SPP pripravil, hlasovanie v EP privítal a uviedol, že je to dôležitý deň pre európskych poľnohospodárov, ale aj pre všetkých občanov EÚ, ktorí majú obavy o kvalitu potravín a udržateľnosť poľnohospodárskych výrobných metód.
V rámci SPP bude môcť byť 30 % rozpočtov členských štátov na priame platby použitých, iba ak budú splnené záväzné ekologizačné opatrenia. Ide o diverzifikáciu plodín, zachovanie trvalých trávnych porastov a vytváranie ekologicky zameraných oblastí.
Dvojité financovanie, čiže zaplatenie poľnohospodárom dvakrát za splnenie rovnakého súboru prínosov pre životné prostredie už nebude dovolené. Farmári, ktorí nesplnia povinné opatrenia ekologizácie, budú vystavení ďalším sankciám, napríklad v podobe straty ich "ekologizačných" dotácií, ktoré budú postupne zavádzané v priebehu prvých štyroch rokov novej SPP.
Parlament tiež zabezpečil, aby sa organizáciám poľnohospodárov dostalo dodatočných nástrojov, ktoré by im pomohli vyrovnať sa s nestabilitou trhov a posilnili by ich pozíciu pri vyjednávaní o cenách. V tomto smere bol rozšírený rozsah odvetví, v ktorých môžu organizácie poľnohospodárov vyjednávať zmluvy o dodávkach v mene svojich členov, bez toho, aby boli porušené pravidlá hospodárskej súťaže.
Reformný proces SPP, ktorý začal v EP v roku 2010, dospel do svojej záverečnej etapy v júni 2013, keď vyjednávači europarlamentu, Rady a Európskej komisie dospeli k politickej dohode o hlavných otázkach tejto reformy.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down