01.05.2023 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Európska únia dáva jedlému hmyzu „zelenú“

Európska únia dáva jedlému hmyzu „zelenú“ a zoznam schválených druhov hmyzu na konzumáciu sa postupne rozširuje. Pre niektorých spotrebiteľov ide o pozitívnu správu, no u mnohých vzbudzuje nedôveru, obavy, strach o zdravie a vyvoláva mnohé otázky. V tejto súvislosti sme oslovili generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) a riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho – Ing. Martina Polovku, PhD. s nasledujúcimi otázkami.

Aké druhy hmyzu boli doteraz oficiálne schválené na konzumáciu v krajinách EÚ?
„Schválené boli doteraz tieto druhy a vývojové štádiá hmyzu: Acheta domesticus (svrček domový) - imago, larva;
Alphitobius diaperinus (potemník stajňový - Buffalo) - larva; Locusta migratoria (koník sťahovavý) - imago, larva; Tenebrio molitor (múčiar obyčajný - múčny červ) - larva.“

Môže si byť spotrebiteľ na Slovensku istý, že tak ako v prípade iných potravín je kontrolovaná nielen zdravotná neškodnosť, ale aj pôvod hmyzu, určeného na spracovanie v potravinárstve?
„Áno. Každé uvedenie novej potraviny na európsky trh si vyžaduje samostatné povolenie. Nová potravina prechádza prísnym vedeckým posúdením, ktoré vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA - European Food and Safety Authority), ktorý na základe dostupných vedeckých dôkazov overuje, či je potravina pre spotrebiteľov bezpečná. Vo všeobecnosti platí, že všetky priestory pre chov jedlého hmyzu podliehajú kontrole úradných orgánov veterinárnej starostlivosti, nasledované registračným procesom. Pri chove musí byť zabezpečená pravidelná dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, kontrola vlhkosti a odvetrávanie priestorov. Jedlý hmyz sa zvyčajne prepravuje živý, pričom aj v tomto prípade treba zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii. Spôsob usmrtenia si volí spracovateľ na základe vlastných výrobných postupov.“

Kontroluje sa jeho spracovávanie a tiež označovanie na obaloch? Sú na Slovensku nejakí registrovaní chovatelia a spracovatelia hmyzu, alebo ide všetko o dovozový hmyz?
„Všetky potraviny a nápoje musia mať na obale uvedené informácie o zložení, výživových hodnotách aj pridaných látkach. Tieto informácie musia byť presné, ľahko viditeľné a zrozumiteľné, alergény sú zvlášť zvýraznené. Súčasná legislatíva EÚ nariaďuje uvádzanie obsahu jedlého hmyzu v zložení produktu, t. j. na zadnej strane etikety. To však nemusí byť pre spotrebiteľa postačujúce, preto niektorí výrobcovia uvádzajú použitie hmyzu aj na prednej strane etikety. Tak sa môžu aj spotrebitelia, ktorí bežne nečítajú zloženie výrobkov, rozhodnúť, či si takýto výrobok kúpia alebo nie. V prípade nebalených pekárskych výrobkov musia byť podľa §3 vyhlášky č. 24/2014 Z. z. (Vyhlášky MPRV SR o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách) informácie o zložení produktu na dostupnom mieste.
Nemáme informáciu, že by na Slovensku boli registrovaní chovatelia hmyzu. Existujú však niekoľkí spracovatelia, resp. e-shopy (napr. FUTU; Grig.sk; WhizBe), ktoré hmyz spracovávajú alebo predávajú už finálne výrobky od certifikovaných výrobcov. Medzi krajiny schválené EÚ pre dovoz jedlého hmyzu patrí Kanada, Južná Kórea, Thajsko, Švajčiarsko a Vietnam (článok 20 nariadenia EU 2019/626, doplneného vykonávacím nariadením 2021/17).“

Celý rozhovor si môžete prečítať v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 18.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down