10.08.2020 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Galleko® v ozimných obilninách

Kvalitný a dobre založený porast je jedným z prvých predpokladov bohatej úrody. S kvalitným porastom je úzko spojený aj kvalitný koreňový systém jednotlivých rastlín. Práve vďaka nemu dokážu jedince lepšie odolávať rôznym stresovým podmienkam. Stačí si spomenúť len na pár posledných sezón. Nadbytok vlahy, nízke teploty, holomrazy, poškodenia zverou neboli ničím výnimočným. Na jar, hlavne v posledných rokoch, porasty zvyknú trpieť v mnohých oblastiach SR a ČR výrazným nedostatkom vlahy. Tieto vplyvy sa podpisujú aj na výsledné čísla dopestovanej úrody.

Na trhu už dnes existuje celá rada prípravkov, ktorých úlohou je pomôcť rastlinám zvládať prekonávať uvedené vplyvy čo najlepšie. A doslova každú sezónu pribúdajú rôzne novinky. Kto chce však niečo overené a odskúšané – mal by siahnuť po prípravkoch Galleko®. Filozofiou značky Galleko® je priniesť rastlinám komplexnú starostlivosť, podať pomocnú roku pri štarte porastu a udržať ju až po jeho zber a zohľadniť meniace sa potreby rastlín v jednotlivých vegetačných fázach. Prípravky Galleko, to sú overené a odskúšané metodiky pre jednotlivé plodiny (od prípravy osív až po vplyv na kvalitatívne parametre úrody). V minulých číslach sme už rozoberali aj jednotlivé prípravky, ich zloženie, účinky, význam a ekonomický prínos. V súvislosti s hustosiatými ozimnými obilninami bol ako prvý spomínaný prípravok Galleko špeciál. Tento pomocný prípravok sa používa už pri príprave osív – pri morení. Pridáva sa k moridlu (nenahrádza ho). Následne sa dostane do pôdy spolu s osivom a „pomáha“ zrniečkam už v prvotných vývojových štádiách. Jeho pôsobenie na rastliny je viditeľné v počiatočných vegetačných fázach predovšetkým na kvalite koreňovej sústavy. Dlhšie korene, bohatšie na jemné koreňové vlásočnice sú charakteristickým znakom porastu, kde bol použitý tento prípravok. Následne sa účinky aplikácie prejavujú aj v nadzemnej časti v podobe väčšej hmotnosti jedincov, väčšieho počtu odnoží, lepšej vitalite mladého porastu a odolnosti voči rôznym nepriaznivým vplyvom. Nie každý pestovateľ má však možnosť ovplyvniť proces výroby osív. Preto máme v ponuke aj prípravok Galleko univerzál, ktorý má priamy vplyv na kvalitu založeného porastu. Aplikuje sa foliárne vo fázach od 3 - listov. Neskorší termín aplikácie, vzhľadom na vývojové štádium porastu, by mohol vyvolávať určité otázniky o jej prospešnosti a efektívnosti. Ako však môžete vidieť nižšie, vo výsledkoch z uvedených pokusov, ani aplikácia v neskoršom období (12.11.2015, 2.11.2018) negatívne neovplyvnila jeho účinky. Na porasty, kde bolo osivo ošetrené už pri morení prípravkom Galleko špeciál, odporúčame dávku 0,4 – 0,5 l/ha. Na ostatné porasty je dávka pochopiteľne vyššia a to v rozmedzí 0,6 – 0,8 l/ha vzhľadom na stav porastu. Galleko univerzál podporuje rast nadzemnej aj podzemnej časti rastlín. Patrí medzi pomocné látky so stimulačným, regeneračným a protistresovým účinkom. Neodporúčame ho však používať ako náhradu pesticídneho ošetrenia alebo ako náhradu výživy rastlín. Prípravok je vyváženou zmesou huminových látok, aminokyselín, výťažkov z morských rias, prostistresových látok, mikro a makroprvkov. Huminové látky pôsobia pozitívne na objem a kvalitu koreňovej sústavy rastlín. Vďaka tomu sú korene dlhšie, mohutnejšie a bohatšie o jemné koreňové vlásočnice. Kvalitná a bohatá koreňová sústava je základným predpokladom pre správne fungovanie jedincov. Rastlina tak dokáže načerpať živiny a vlahu z väčšej hĺbky a zároveň aj načerpať živiny s nižšou mobilitou v pôde. V tvoriacich sa koreňových špičkách dochádza k syntéze cytokinínov. Tie následne oslabujú apikálnu dominanciu a podporujú odnožovanie. Mnoho, na prvý pohľad podobných, prípravkov stavia svoje protistresové pôsobenie iba na predlžení koreňovej sústavy. Galleko univerzál však obsahuje aj samostatnú skupinu protistresových látok, ktorých úlohou je pomôcť rastlinám lepšie prekonávať rôzne stresové podmienky (nedostatok/nadbytok vlahy; vysoké/nízke teploty a pod.). Jedince ošetrené prípravkom sú rozpoznateľné už voľným okom. Nadzemná časť rastlín - steblá, sú hrubšie a rastliny sú už na pohľad vitálnejšie. Ako vyzerajú účinky v praxi dokumentuje aj obr. 1 a 2. Tvorí súčasť obrazovej dokumentácie poloprevádzkového pokusu, ktorý bol založený minulú jeseň. Porast pšenice ozimnej bol ošetrený (8.10.2019) Galleko univerzálom v dávke 0,5 l/ha. Hodnotenia a odbery jedincov, ktoré prebiehali cca 20 dní po aplikácii, potvrdili výrazne rozdiely v kvalite ošetreného porastu a kontroly. Nadzemná časť na strane pokusu bola hustejšia, lepšie vyriadkovaná a pôsobila celkovo vitálnejším dojmom už na prvý pohľad. Porovnaním jednotlivých rastlín sa rozdiely prejavili aj v koreňovej časti v prospech Galleko.

Obr. 1 Pšenica ozimná, odroda Panónia. Vľavo kontrola, vpravo Galleko univerzál.

Foto 30.10.2019, okres Strakonice (ČR)

Obr. 2 Pšenica ozimná, odroda Panónia. Vľavo kontrola, vpravo Galleko univerzál.

Foto 30.10.2019, okres Strakonice (ČR)

V sezóne (2015/2016) prebiehali maloparcelkové pokusy na východe Slovenska (NPPC - VÚRV Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš). Pokusný variant ošetrený na jeseň prípravkom Galleko univerzál bol na jar v lepšom kondičnom stave a nakoniec doniesol navýšenie v úrode na úrovni 210 kg. Čo je pri celkovej úrodovej hladine presahujúcej 10 t/ha rozhodne pozitívny výsledok (tab. č.1).

Tab. 1 Výsledky maloparcelkových pokusov v pšenici ozimnej NPPC VÚRV Piešťany, VŠS Malý Šariš

Odroda: Evina
dátum siatia: 1.10.2015

Dátum aplikácie

Dávka prípravku

Stav porastu po zime (9 - 1) 24.3.2016

Úroda zrna (t.ha-1)

HTZ (g)

Náklady na aplikáciu Galleko €/ha*

Kontrola

 

 

7,8

10,27

39,3

 

Galleko univerzál

12.11.2015

0,7 l/ha

8,8

10,48

40,55

19,6

Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko zmáčadlo

29.9.2015
12.11.2015
7.6.2015

1l/t osiva
0,4 l/ha
0,5 l/ha

8,5

10,78

40,95

7,70**
11,20
11

*prepočet na základe platných odporúčaných cenníkových cien

** prepočet pri výsevku 0,220 kg/ha

 

Z hľadiska efektívnosti vynakladania nákladov je zaujímavé porovnať si druhý a tretí pokusný variant. V druhom variante - aplikáciou prípravku Galleko Univerzál v jeseni - pri jednorazovej investícii 19,60 €/ha bolo dosiahnuté navýšenie úrody o 210 kg/ha. No pri treťom pokusnom variante, kde sme aplikovali kompletnú metodiku pre ozimnú pšenicu (Galleko špeciál – morenie; Galleko univerzál - jeseň, Galleko zmáčadlo – jar) bol celkový náklad 29,90 €/ha, no navýšenie v úrode bolo vyššie o 300 kg (voči kontrole teda o 510 kg). Záver z tohto pokusu vyznieva z ekonomického hľadiska jednoznačne v prospech kompletnej metodiky Galleko®. Inými slovami by sme mohli povedať, že častejší vstup s prípravkami Galleko v menších dávkach je prínosnejší ako jeden vo väčšej dávke. Táto skutočnosť sa potvrdila aj v sezóne 2018/2019. Pre zmenu maloparcelkové pokusy prebiehali v ČR, na podniku OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří. Technológia Galleko v tomto prípade priniesla navýšenie v úrode o 700 kg v porovnaní s kontrolou (tab. 2). Hodnotenia pokusných parciel na jar (1.4.2019) preukázali, že aplikácia prípravku Galleko univerzál v počiatočných fázach, sa výrazne podpísala pod kvalitu prezimovania týchto porastov. Porast ošetrený v jeseni vykazoval vyšší počet jedincov na m2 a bol v lepšej kondícii. Podiel tohto ošetrenia na celkovom výsledku je tak nepopierateľný.

Tab. 2 Výsledky maloparcelkových pokusov v pšenici ozimnej OSEVA PRO s.r.o., VST Rožnov – Zubří

Odroda: Tobak
Siaté: 1.10.2018

Dávka l/ha

Dátum aplikácie

Prezimovanie (odhad %)

Počet jedincov na m2

Úroda t/ha

Kontrola

 

 

100

366,25

6,32

Galleko univerzál
Galleko univerzál
Galleko zmáčadlo

0,6
0,6
0,5

2.11.2018
1.4.2019
6.6.2019

108,75

396

7,02

Uvedené výsledky dokumentujú pozitívny vplyv prípravkov Galleko na porasty ozimných obilnín. Včasnou aplikáciou umožňujú rastlinám získať výhody, ktoré často pretrvávajú až do konečných vývojových fáz. Odmenou pre pestovateľa je tak nielen vizuálne lepší porast, ale aj vyššia úroda.

Galleko a jeho tím je aj túto jeseň pripravený stráviť s Vami čas na vašich porastoch. Naším spoločným záujmom je maximálna možná efektivita prostriedkov, ktoré vynaložíte na technológiu Galleko®. Stabilné miesto na trhu v technológii pestovania mnohých plodín je pre nás naozaj zaväzujúce. Tešíme sa do videnia na oziminách a prajeme všetkým pohodovú jeseň!

Mgr. Martin ŠOTIK, regionálny manažér, GALLEKO®SK s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down