Hlboká podstielka vo výkrme dobytka

K výraznému rozšíreniu ustajnenia býkov na tzv. „hlbokej podstielke“ došlo v priebehu 60. až 80. rokov minulého storočia. Tento „nový“ spôsob ustajnenia mal riešiť často veľmi zlú zoohygienickú situáciu chovov, spôsobenou relatívne vysokou koncentráciou vykrmovaného dobytka v stajňových objektoch s nedostatočnou kubatúrou (stajne s nízkymi klenutými stropmi, nedostatočná prirodzená výmena vzduchu, vysoká relatívna vlhkosť).

Rozšírením ustajnenia býkov na hlbokej podstielke úplne stratilo na význame nevhodné ustajnenie s priväzovaním. Maštale v pôvodnej alebo modifikovanej (rekonštruovanej) podobe sú v súčasnosti na našom území najrozšírenejším a najvyužívanejším typom ustajnenia, aj keď nie najprijateľnejším. Pri splnení podmienok, ktoré budú uvedené, možno dosahovať u vykrmovaných býkov veľmi dobré priemerné denné prírastky, dobrú produktivitu práce na kilogram prírastku a priaznivú ekonomiku produkcie, a to pri zachovaní ich dobrého zdravia a pohody.
Spádované lôžka, tzv. „Tretmist“ sú ustajňovacou technológiou, ktorá je rozšírená najmä v krajinách s menším počtom vykrmovaných zvierat na farme (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko). Princíp tejto technológie je založený na prirodzenom posune hnoja, a to jeho „vyšľapávaním“ na nižšie situované kŕmisko, či dokonca hnojisko mimo vlastnú maštaľ. Funkčnosť je ovplyvnená kategóriou ustajnených zvierat, ich počtom, hmotnosťou, dĺžkou lôžka, štruktúrou podstielky a podobne. K ďalšiemu, v chovateľskej praxi veľmi rozšírenému spôsobu ustajnenia, ktorý u nás vznikol v 70. rokoch, patrí ploché podstielané lôžko. V prípade rekonštrukcií ide väčšinou o modifikované väzné stajne pre dojnice (K 96, K 174 a pod.), ku ktorým býva pristavené kŕmisko a kŕmna chodba. Ustajnenie býkov na plochom ustlanom lôžku je v porovnaní s hlbokou podstielkou náročnejšie na manipuláciu so zvieratami, nastielanie a odpratanie maštaľného hnoja. Produktivita práce je nižšia. Chovné podmienky spojené s kvalitou welfare sú na minimálnej úrovni.

Viac sa dočítate v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 11 – v Téme týždňa venovanej technológiám ustajneniu hovädzieho dobytka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *