02.01.2020 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnota jadrových krmív vo výžive zvierat

Obilniny ako dominujúce plodiny pestované na ornej pôde majú dôležitý význam pre výživu ľudí, kŕmne účely alebo priemyselné spracovanie, o čom svedčí aj ekonomická výhodnosť ich pestovania a stabilita dosahovaných úrod. Sú hlavnými komponentmi kŕmnych zmesí.

Podieľajú sa významnou mierou (cca 70 % podiel) na krytí potreby energie a dusíka pre zvieratá. Avšak prevažná časť týchto obilnín sa využíva pre výživu zvierat iba v prípade, že nevyhovujú prísnym kritériám pre priemyselné spracovanie.
Popri zastúpení obilnín v kompletnej kŕmnej zmesi je dôležité aj ich druhové zloženie. Významné zastúpenie v rámci obilnín majú pšenica, jačmeň, raž, ovos a kukurica. Aby bolo možné maximalizovať podiel komponentov v zmesi, je potrebné jasne definovať aspoň hranice minima alebo maxima použitia obsahu živín. Rozdiely v obsahu živín v obilninách dokumentuje tabuľka 1. Tieto kultúrne pestované plodiny sa všeobecne radia medzi sacharidové krmivá. Majú vysokú koncentráciu živín vo forme škrobu a nízky podiel vlákniny (okrem ovsa siateho), chudobné sú na minerálne látky (hlavne na vápnik), fosfor je často viazaný na kyselinu fytovú. Ovos a kukurica majú vyšší obsah tuku, limitujúce aminokyseliny sú lyzín, treonín a tryptofán.

Jačmeň - glycidové krmivo
Jačmeň (Hordeum vulgare) je najrozšírenejším glycidovým krmivom a môže tvoriť časť jadrovej zmesi pre kŕmenie všetkých druhov hospodárskych zvierat. V porovnaní s pšenicou a ražou obsahuje jačmeň menej škrobu a cukrov, ale viac vlákniny.
Na stavbe bunečnej steny semien sa významne podieľajú neškrobové polysacharidy (celulóza, beta-glukany, arabinoxylany, xyloglukany, pektíny), ktoré môžu byť v tráviacom trakte stráviteľné len sčasti alebo sú nestráviteľné, lebo chýbajú potrebné tráviace enzýmy.  V črevnom trakte mnohé z nich nabobtnávajú a zvyšujú viskozitu tráveniny, čím zhoršujú pohyblivosť živín a prístupnosť tráviacich enzýmov, čo obmedzuje aj možnosť absorbcie živín.
Jačmeň obsahuje viac  beta-glukanov na rozdiel od pšenice, tritikale a raže, ktoré obsahujú zvýšený podiel arabinoxylanov. Bezplevelnaté formy jačmeňa majú tiež vyšší obsah beta-glukánov. Obsah  metabolizovateľnej energie v jačmeni je mierne nižší než energetická hodnota kukurice, resp. ostatných obilnín, čo je v dôsledku vyššieho obsahu vlákniny (NDV- neutrálne detergentnej vlákniny a ADV acidodetergentnej vlákniny). Veľmi dôležitou súčasťou obilky sú bielkoviny, pričom ich rozhodujúca časť  sa nachádza v aleurónovej vrstve, endosperme a v klíčku. Endosperm tvorí asi 80-percentný podiel sušiny zrna a jeho zloženie rozhoduje o výslednej kvalite. Obsah bielkovín je veľmi variabilný, v jednotlivých rokoch sa líši a je výsledkom vplyvov genetických, agrotechnických a environmentálnych. Je v nepriamom vzťahu k obsahu škrobu.

Celý článok doc. Márie Chrenkovej, PhD. a kolektívu z NPPC - VÚŽV Nitra - Odboru výživy je uverejnený v odbornom Týždenníku Roľnícke noviny č. 1.

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down