07.02.2017 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnotenie štruktúry TMR vo výžive dojníc

Kompletná zmiešaná kŕmna dávka pre dojnice (TMR - Total Mixed Ration) je najvýznamnejším zefektívnením kŕmenia dojníc nielen z hľadiska zásobenia živinami, ale i vo vzťahu kŕmenia podľa fázy medziobdobia. Kvalita objemových krmív, teda i kvalita TMR má zásadný vplyv na úroveň tráviaceho traktu, zdravie dojnice, ako aj na ekonomickú efektívnosť živočíšnej výroby.

Daná je nielen koncentráciou živín, ich vzájomným pomerom, ale i stráviteľnosťou. Táto problematika je ďalej ovplyvnená celým radom faktorov ako sú druh krmiva, technika konzervácie, výrobná disciplína či spôsob použitia krmiva. Pri dobrom manažmente výživy teda nezáleží len na zložení kŕmnej dávky a dobrej technike kŕmenia, ale tiež na schopnosti krmivára posúdiť spätnú väzbu, ktorú o výžive dostáva v podobe výsledkov kontroly mliečnej úžitkovosti, analýzy zloženia TMR a tiež analýzy ukazovateľov bachorového trávenia či skladby výkalov.
Cieľom výživy vysokoúžitkových dojníc je zaistenie maximálnej stálosti prostredia bachorového trávenia a tým i maximálny príjem sušiny kŕmnej dávky tak, aby zmeny v druhovom a početnom zastúpení bachorových mikroorganizmov boli čo najmenšie. Akákoľvek náhla zmena kŕmnej dávky vedie vždy ku kvantitatívnym i kvalitatívnym zmenám v zastúpení jednotlivých druhov mikroorganizmov, ktoré často spôsobujú pokles úžitkovosti.
Substrátom pre tvorbu kyseliny octovej v bachore je degradovateľná frakcia hrubej vlákniny, teda tá časť, ktorá je dostupná pre bachorové mikroorganizmy. Jej tvorba je najnáročnejšia na energiu východiskového substrátu, pretože vplyvom vzniku odpadných plynov a tepla vznikajú energetické straty vo výške až 38 %. So zvyšujúcim sa podielom jadra, kŕmnych tukov a pri jemnom šrotovaní jej koncentrácia v bachorovej tekutine naopak klesá.
K poklesu kyseliny octovej môže dochádzať vplyvom acidózy alebo pri nedostatku degradovateľnej (rozpustnej) vlákniny. Nikdy však nesmie klesnúť pod 55 rel. %. Taký pokles by spôsobil syndróm nízkej tučnosti mlieka, pretože kyselina octová je základným prekurzorom mliečneho tuku (Hofírek, 2009). Sekundárne sa podieľa na tvorbe telesného tuku. Naopak, príliš vysoká koncentrácia kyseliny maslovej môže byť prejavom skrmovania nekvalitných siláží, v ktorých došlo k hnilobnému rozkladu bielkovín.

Celý článok prof. MVDr. Ing. PETRA DOLEŽALA, CSc. je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 6.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down