31.03.2014 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hydina zostáva najdynamickejším sektorom

Po predchádzajúcich dvoch rokoch zníženej produkcie mäsa by mal byť rok 2014 charakteristický miernym oživením produkcie, ako aj spotreby mäsa, ktoré by malo pokračovať pri troch hlavných druhoch mäsa aj v roku 2015.

Vysoké náklady na krmivo v prvej polovici roka 2013 spôsobili nárast cien mäsa na rekordnú úroveň, až kým dostupnosť novej úrody v druhej polovici roka 2013 mierne zatlačila ceny krmív a mäsa nadol.
V krátkodobom horizonte sa očakáva, že ceny krmív budú ešte nižšie, ale ceny mäsa môžu zostať pevné, hoci budú nižšie ako bola rekordná úroveň z roku 2012 a z prvej polovice roka 2013, čo sa však môže líšiť podľa druhu mäsa. Celkovo spotrebiteľské ceny mäsa v roku 2013 vzrástli o 2,8 % (po 3,9 % náraste v roku 2012), čím boli výrazne vyššie ako celkový nárast cien v roku 2013 (+1,5 %), a to prispelo k menej dynamickej spotrebe mäsa v priebehu roka.

 

Okrajové zmeny na trhu

Hydina zostáva najdynamickejším sektorom spomedzi všetkých druhov mäsa s rastúcim trendom v produkcii aj v spotrebe od roku 2007, hoci v poslednej dobe pomalším tempom ako v minulosti. Produkcia v roku 2013 naďalej expandovala, pričom najvýraznejšie sa na jej zvyšovaní podieľali Nemecko a Poľsko (nárast o 2 % a 8 % v porovnaní s rokom 2012).
V krátkodobom horizonte by mal byť rast produkcie mierny, keďže sektor hovädzieho a bravčového mäsa sa zotavuje z obdobia obmedzených dodávok. Vďaka svojej cenovej dostupnosti v porovnaní s ostatnými druhmi mäsa v naďalej neistom ekonomickom kontexte, spotreba hydinového mäsa by mala pokračovať vo svojom raste aj napriek očakávaným vyšším dodávkam ostatných druhov mäsa.

EÚ ostala v roku 2013 silným čistým exportérom s vyše 500-tisíc tonami, a to napriek rozhodnutiu z júla 2013, ktorým sa vývozné dotácie znížili na nulu. Zvyšujúci sa podiel dodávok smeroval do Saudskej Arábie a Juhoafrickej republiky (24 % celkového exportu hydinového mäsa v porovnaní s 21 % v roku 2012). Avšak politika ruskej vlády na zlepšenie sebestačnosti zredukovala toky do Ruskej federácie o 18 % a súčasne sa znížil aj export na Ukrajinu a do Bieloruska (o 28 % a 38 %).
Celkovo sa export EÚ v roku 2013 oproti roku 2012 znížil o 1 percento. S rastúcou konkurenciou z Brazílie na svetovom trhu a znižujúcim sa dopytom z Ruska, môže export pokračovať v poklese aj v roku 2014 (o 0,5 %), ale v roku 2015 sa už očakáva opäť nárast.

Po dvoch rokoch zvyšujúcich sa dovozov, rok 2013 bol charakteristický 6-percentným poklesom zapríčineným nižšími dodávkami z Južnej Ameriky, najmä z Brazílie (-12 %), a hľadaním iných trhov. Tento výpadok čiastočne kompenzovali narastajúce dovozy z Thajska (+15 %), čo vyplývalo zo zrušenia zákazu EÚ na import čerstvých kurčiat z Thajska. Spomalenie rastu domácej spotreby, v súvislosti so zlepšujúcou sa dostupnosťou hovädzieho a bravčového mäsa, by malo v krátkodobom horizonte udržať import na stabilnej úrovni. Ceny výrobcov kopírovali vývoj cien krmív, pričom boli až do augusta nad úrovňou cien z roku 2012 (s rekordnou úrovňou na 200 eur/100 kg). Ku koncu roka ceny klesali, avšak v porovnaní s rokom 2012 boli o 2 % vyššie.

Zdroj: PPA-ATIS/Európska komisia

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down