29.03.2018 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hygienické parametre kvality mlieka oviec a kôz

Hodnotenie počtu somatických buniek (PSB) v mlieku patrí k základným vo svete rozšíreným kontrolným programom pre veľké a malé prežúvavce, dojnice, ovce a kozy. Patrí medzi základné kritériá kvality mlieka a svetového obchodu s ním.

Na ich hodnote sa podieľa celý rad faktorov, a to od kvality kŕmnej dávky, výživného stavu, štádia a poradia laktácie, spôsobu dojenia (ručné, strojové) a nastavenia dojacej techniky, stavu imunitného systému, bakteriologickej záťaže prostredia a výskytu mastitíd.
Faktory neinfekčnej povahy ako sú poradie a štádium laktácie majú minimálny vplyv na PSB bahníc, ale o to väčší vplyv na PSB kôz. V súčasnej dobe neexistuje v Európskej únii norma na hodnoty PSB v mlieku kôz a ani oviec. Limitovaná je iba mikrobiologická kvalita mlieka, a to hodnotou 1 500 000 cfu v 1 mililitri mlieka. Podľa neoficiálnych informácií, EÚ uvažuje o stanovení hranice PSB pre kozie mlieko na 1 000 000 v mililitri mlieka. Počet somatických buniek má úzky vzťah i k úžitkovosti malých prežúvavcov. Vysoké PSB môže spôsobiť zníženie produkcie až o 20 %. Contreras a kol. (2002) preukázali, že kozie farmy s výskytom subklinických mastitíd (viac než 800 000 PSB/ml) vyšším než 30 %, strácajú dokonca až 94 litrov na laktáciu.
Cieľom regulácie PSB je vytvorenie zdravotných mantinelov pre istotu kvality a bezpečnosti suroviny a jej finalizáciu pre konzumentov. Somatické bunky sú vybavené enzymatickým systémom, lipolytickým a proteolytickým, ktorý narušuje jednotlivé zložky mlieka, ovplyvňuje spracovateľnosť suroviny i trvanlivosť produkcie. Okrem toho, mastitídne patogény v mlieku sú sprevádzané špecifickými toxínmi, ktoré znehodnocujú východiskovú surovinu.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 14.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down