Inšpektori v 1. polroku 2017 zistili nedostatky u 8,6 % kontrol potravín

Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR vykonali od 1. januára do 30. júna 2017 v zmysle zákona o potravinách 27.811 úradných kontrol, z čoho bolo 2392 kontrol s nedostatkom, teda 8,6 %. Vyplýva to zo správy ŠVPS o úradnej kontrole potravín za 1. polrok tohto roku.

Z celkového počtu 9174 kontrolovaných prevádzok (objektov) sa nedostatky zistili v 1843 prevádzkach, čo predstavuje porušenosť 20,1 %.
Úradné kontroly sa vykonávali v rámci celého potravinového reťazca od primárnych producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode. Najviac úradných kontrol sa vykonalo v stredných maloobchodných predajniach 8607 (30,9 %), potom počtom vykonaných kontrol nasledovali stredné predajne 7244 (26 %) a hyper- a supermarkety 4251 (15,3 %).
Vykonaných bolo 1421 importných úradných kontrol dovážaných surovín a potravín rastlinného pôvodu. Celkovo išlo o 1881 prekontrolovaných zásielok z tretích krajín. Počas importných kontrol bolo odobratých 215 vzoriek potravín rastlinného pôvodu, vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy.
Celkove bolo uložených 951 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 28.146 eur (v niektorých prípadoch viac ako jedna bloková pokuta v rámci úradnej kontroly). Ostatné zistené nedostatky sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 477 rozhodnutí v sume 3.686.110 eur a uložených bolo v rámci nich 113 opatrení.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *