27.07.2020 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inšpektori v máji a júni 2020 vykonali 140 kontrol vína

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vykonala v máji a júni 140 kontrol v zmysle zákona o vinohradníctve a vinárstve, z toho 38 kontrol vo výrobe, 41 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 32 kontrol v maloobchodných predajniach, vo veľkoobchodných skladoch dve kontroly a päť kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. Zároveň vykonali inšpektori 22 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín. Ako ďalej informovala ŠVPS, vo vínach hodnotených na mieste sa počas kontrol nezistili nedostatky.

V sledovanom období sa pri kontrole v obchodnej sieti podľa veterinárov zistili nedostatky u zahraničných vín v označovaní a kvalite v senzorických znakoch. V kvalite v senzorických znakoch (vôňa a chuť) sa zistila porušenosť hlavne po nežiaducom mikrobiálnom rozklade.
"V mesiacoch máj a jún bola vykonaná cielená kontrola u slovenských výrobcov vín zameraná na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť. Počas cielenej kontroly bolo vykonaných 32 kontrol u slovenských výrobcov. Počas kontrol bolo odobratých do akreditovaných laboratórií štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (Bratislava, Dolný Kubín a Košice) 65 vzoriek vín určených do predaja v sudovej a fľašovej forme. Kvalita vín bola posudzovaná komisionálne v senzorických znakoch a analytických znakoch," spresnili veterinári.
V kvalitatívnych parametroch podľa ŠVPS nevyhovovali tri vzorky vín, hlavným nedostatkom bola oxidácia a pach po korku. Dve vzorky boli nevyhovujúce v nepresnom údaji označenia obsahu alkoholu na spotrebiteľskom balení. Pri kontrole dokladovej dokumentácie pri výrobe vína sa v troch prípadoch zistili nedostatky. Porušenie zdravotnej bezpečnosti sa nezistilo.
"Inšpektori počas výkonu kontrol posudzovali správnosť označovania na mieste bez zistených nedostatkov. Počas cielenej kontroly sa nezistili závažné nedostatky v kvalite slovenských vín, porušenosť 7,6 % bola nízka v porovnaní s cielenými kontrolami zahraničných vín s porušenosťou až 43,4 %," uviedli veterinári.
Vína so zistenými nedostatkami sa podľa ŠVPS riešia v rámci tzv. správneho konania. "Za uvedené nedostatky sú začaté správne konania, vína sú stiahnuté z predaja a bude uložený sankčný postih," dodala ŠVPS.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down