04.02.2022 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Intenzívny lov diviačej zveri

Štátna veterinárna a potravinová správa SR nariaďuje všetkým užívateľom poľovných revírov na území Slovenska intenzívny lov diviačej zveri. Cieľom je obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri.

Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na území Slovenska v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie a v súlade s $ 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariaďuje Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri.

Pritom môžu použiť:

  • zakázané spôsoby lovu uvedené v $ 65 ods. 2 písm. c) a k) zákonač.27412009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:

- použitie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci,

- lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia, zariadení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich prostriedkov,

  • nesprávny spôsob lovu v zmysle $ 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákonač.27412009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
  • loviť diviačiu zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka;
  • loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru a loviť diviačiu zver v čase núdze bližšie ako 200 m od krmovísk a kŕmidiel;
  • loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske alebo lesné práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku;
  • loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri. Týmto nariadením sa zrušuje nariadenie Hlavného veterinárneho lekára č. j. 0284812019 zo dňa 15.8. 2019.
Poznámka: Prijatím zákona500/202l Z. z. z 2. decembra 2O2I, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. l90/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bolo zo zákona č. 190/2003 z s 4 ods. 4 vypustené písmeno b), ktoré znelo ,,zakázaným doplnkom zbrane je zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie. Aktuálne znenie $ 4 ods. 4 je:. ,,Zakázaným doplnkom zbrane je tlmič hluku výstrelu.". Toto ustanovenie nadobudlo účinnosť dňom I8.I2.202I.
ŠVPS SR

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down