Je poradie vstupu oviec do dojárne náhodné?

Zo zahraničných štúdií vyplýva existencia istých návykov správania sa zvierat pri vstupovaní do dojárne. Kým pri dojniciach sa poradím vstupu do dojárne zaoberalo pomerne veľa výskumníkov z rôznych krajín, malým prežúvavcom, respektíve ovciam nie je venovaná až taká veľká pozornosť.

Z výskumov zo zahraničia a z Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra, kde sa uskutočnili pozorovania na plemene cigája, zošľachtená valaška a lacaune sa potvrdzuje, že poradie vstupu bahníc do dojárne skutočne nie je náhodné. Navyše sa ukazuje, že zvieratá, ktoré produkujú viac mlieka, vstupujú do dojárne ako prvé.

Celý článok si môžete prečítať v Týždenníku ROĽNÍCKE NOVINY č. 46.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *