15.10.2019 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Je záujem o sebestačnosť v produkcii mlieka?

Mlieko a mliečne výrobky sú jednou z kľúčových potravinárskych komodít, ktoré sa uplatňujú pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva. Tieto produkty totiž obsahujú nutrienty, ktoré sú významné pre vývoj detského, ale i dospievajúceho organizmu.

Z hľadiska energetickej a biologickej hodnoty predstavujú najvyrovnanejšiu a najcennejšiu potravinovú  komoditu. Okrem toho, už samotná produkcia mlieka má aj širší socioekonomický prínos, a to vo využití lúk a pasienkov, v zamestnanosti ľudí na vidieku a v samotnej krajinotvorbe a aj pri rozvoji agroturistiky.
S neustálym nárastom počtu obyvateľov a so znižovaním plôch poľnohospodárskej pôdy v celom svete sa potraviny stávajú strategickou surovinou. Z tohto dôvodu úlohou každého štátu by malo byť zabezpečiť ich dobrú kvalitu a dostatočnosť podľa možností z vlastných zdrojov. Do budúcnosti vo svete sa práve mlieko a mliečne výrobky považujú za kriticky udržateľný zdroj potravín pre ľudí. Potravinová dostatočnosť by mala byť preto základom existencie každého štátu zo strategických i socioekonomických dôvodov.
Slovensko v posledných rokoch stále podstatne zaostáva s produkciou i spotrebou mlieka a mliečnych výrobkov v porovnaní so štátmi Európskej únie. Z toho dôvodu je potrebné poukázať na aktuálne úlohy slovenského mliekarstva a na možnosti riešenia postupnej obnovy našej potravinovej sebestačnosti i v mliečnych výrobkoch.
Cieľom príspevku je preto zhodnotiť súčasný stav vo výrobe a spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku, porovnať ho s vývojom v okolitých štátoch a poukázať na aktuálne úlohy slovenského mliekarstva, aby sme sa priblížili v spotrebe mliečnych výrobkov k vyspelým štátom a prispeli tak k našej potravinovej sebestačnosti.

Celý článok Ing. Karola Heriana, CSc. zo Žiliny bude uverejnený v Týždenníku ROĽNÍCKE NOVINY.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down