19.10.2015 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jednoduché pozemkové úpravy trvajú do dvoch rokov a hradí ich investor

Na Slovensku bolo k 30. júnu tohto roka povolených alebo nariadených 137 jednoduchých pozemkových úprav na celkovej výmere 5514 ha. Hradia ich investori alebo obce a využívajú sa najmä na sceľovanie pozemkov určených na investičnú výstavbu, napríklad na výstavbu akvaparku, lyžiarskeho strediska, priemyselného parku, ale aj na individuálnu bytovú výstavbu, a tiež na usporiadanie vlastníctva v hospodárskych dvoroch agropodnikov a družstiev. Ako informoval TASR hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Peter Hajnala, navrhovateľ musí preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s pozemkovými úpravami.

"Správny orgán do financovania takýchto pozemkových úprav nezasahuje. Doteraz rozpracované alebo ukončené konania sa robia z dôvodu podstatných zmien vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav, ale aj z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde. Všetky sú hradené investorom, buď obchodnou spoločnosťou alebo obcou," priblížil hovorca agrorezortu.
Správnym orgánom na konanie je príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ktorý ich povoľuje alebo nariaďuje, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu. Predtým nariadi prípravné konanie. Dôvody sú určené zákonom o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. V procese ich konania sa vyhotovuje zjednodušená dokumentácia.
Ak sa začali preto, že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav, alebo je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde, potrebný je súhlas vlastníkov najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav. Konanie trvá v priemere jeden až dva roky a dĺžka závisí od výmery obvodu projektu, obťažnosti terénu, ale aj počtu účastníkov.
Usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom, teda odstránenie rozdrobenosti pozemkov a spoluvlastníckych podielov na nich v katastrálnom území je možné prostredníctvom pozemkových úprav nariadených zo zákona a hradených štátom. Dnes je ukončených 346 projektov pozemkových úprav, čo predstavuje okolo 10 % z celkového počtu katastrálnych území v Slovenskej republike.
"Komplexné pozemkové úpravy pre celé katastrálne územie trvajú priemerne päť až šesť rokov. Procesne podliehajú nielen zákonu o pozemkových úpravách, ale aj zákonu o správnom konaní, z ktorých vyplývajú zákonné lehoty. Jednou najdôležitejšou podmienkou je dodržanie zákonných kritérií primeranosti pozemkov," doplnil Hajnala. V súčasnosti ministerstvo zabezpečuje podklady pre verejné obstarávanie projektov pozemkových úprav, ktoré budú financované z eurofondov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down