25.06.2019 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jednoduchšie pravidlá pre používanie liečiv od roku 2022

Európska únia oficiálne prijala avizovanú novú legislatívu k veterinárnym liečivám. Nariadenie nadobudne platnosť vo všetkých členských krajinách od 28. januára 2022.

Transparentnejšie a jednoduchšie pravidlá by mali pomáhať veterinárnym lekárom pri ochrane zdravia zvierat, welfare a verejného zdravia, včítane potierania vznikajúcich mikrobiálnych rezistencií.
Prinášame stručné zhrnutie toho zásadného:
Veterinárny predpis môže byť vydaný iba veterinárnym lekárom (s istými výnimkami). Predpis platí vo všetkých krajinách EÚ. Predpisované množstvo musí byť obmedzené rozsahom liečby.
Predpisovanie liečiv sa stáva flexibilnejšie (čo medzi iným zvýši dostupnosť liečiv pre menej časté ochorenia a menej bežné druhy zvierat.) Import veterinárnych liečiv z inej krajiny EÚ bude ľahší. Liečivá z tretích krajín môžu byť používané za stanovených podmienok. Obmedzenia a zákazy môžu byť uplatnené vo vzťahu k použitiu antibiotík (ATB).
Bude založená centrálna európska databáza všetkých zaregistrovaných veterinárnych liečiv a bude dostupná všetkým veterinárnym lekárom. Povinnosť či potreba hlásenia prípadných vedľajších účinkov pri použití liečiv bude dostupná všetkým veterinárnym lekárom. Hlásenie samotné sa stane ľahšie.
On-line predaje veterinárnych liečiv budú povolené iba pre liečivá, ktoré nevyžadujú preskripciu (predpisovanie liekov). Jednotlivé členské štáty ich môžu upraviť inak, ale iba pre svoje územie. Legálne on-line lekárne musia byť sledované a overené jednotným EÚ logom.
Kvôli obmedzeniu mikrobiálnych rezistencií môže byť použitie niektorých dôležitých antibiotík pri zvieratách obmedzené alebo zakázané. Ich zoznam vytvorí Európska Komisia. Preventívne použitie ATB bude povolené len za mimoriadnych okolností. Reštrikcia sa bude týkať tiež metafylaktického použitia ATB.
Povinným sa stáva monitoring použitia ATB v chovoch a systém sledovania na národnej úrovni. Bude zakázaná reklama na liečivá na predpis inde než v odborných publikáciách; avšak členské štáty môžu povoliť reklamu na vakcíny pre chovateľov.
Medikované krmivá vyžadujúce preskripciu môžu byť predpísané iba na dva týždne a nesmú obsahovať viac než jednu antimikrobiálnu substanciu. Preventívne použitie ATB nie je povolené; metafylaktické použitie len za stanovených podmienok.
Importy zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín musia vyhovovať zákazu používania antibiotických stimulátorov rastu a zákazu používania ATB vymedzených pre použitie iba u ľudí.
Čo to všetko bude znamenať pre veterinárnu prax a tiež pre chovateľov a majiteľov zvierat? Podľa odborníkov isté upokojenie, že vo všetkých členských krajinách budú pravidlá pre používanie veterinárnych liečiv oveľa jasnejšie a logickejšie. A navyše sa zdá, že proklamovaný kladný dopad na welfare a zdravie bude reálny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down