23.04.2014 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kľúčovou témou Národného programu reforiem SR je zamestnanosť

Kľúčovou témou Národného programu reforiem (NPR) SR na rok 2014, ktorý dnes schválila vláda, je zamestnanosť. Materiál definuje kroky vlády, ktoré by mala v najbližšom období vykonať.

"Vláda pokračuje aj v tomto roku v konsolidácii verejných financií. Cieľom zostáva deficit verejných financií vo výške 2,64 % hrubého domáceho produktu (HDP) a vystúpenie Slovenska z procedúry nadmerného deficitu. V uplynulých mesiacoch zrealizovalo ministerstvo financií viacero opatrení, ktoré smerovali ku konsolidácii verejných financií," konštatovalo k materiálu ministerstvo financií.
Za jednu z kľúčových oblastí označuje boj proti daňovým únikom, kde bolo prijatých 50 opatrení zameraných najmä na zlepšenie výberu dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom tieto opatrenia prinášajú pozitívne výsledky. Daňovú medzeru, teda rozdiel medzi teoretickým možným a skutočným výberom DPH, sa podarilo zmenšiť o 10 %. Rezort avizuje tretiu etapu akčného plánu a posilnenie analytických kapacít finančnej správy.
Medzi najväčšie reformy podľa MF SR patrí reforma štátnej správy ESO, ktorá je zameraná na zvýšenie kvality služieb poskytovaných občanom a zefektívnenie fungovania štátnej správy. Zlučovanie úradov a vytváranie jednotných klientskych centier by malo priniesť úspory na strane výdavkov a ďalej tak zvyšovať efektivitu ich vynakladania.
Medzi výdavkové priority patria podľa rezortu financií najmä platy učiteľov, zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a budovanie kapacít predškolského vzdelávania. Medzi ďalšie opatrenia z oblasti výdavkov patrí napríklad snaha o vyrovnané hospodárenie fakultných a univerzitných nemocníc, či budovanie cestnej infraštruktúry.
Podstatné tiež bude zlepšenie kvality a efektívnosti služieb zamestnanosti a riešenie dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých. Vláda napríklad zváži zavedenie súbehu dávky v hmotnej núdzi a mzdy, čím sa môže posilniť finančná motivácia zamestnať sa. Deklaruje sa tiež prijatie systému záruk pre mladých ľudí do 25 rokov.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down